Centrálny register zmlúv

Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
17. August 2023
Zmluva o budúcej zmluve o prevode vlastníctva
106/23/AZ
0,00 € Gent s.r.o. Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.
24. August 2023
Zmluva o prevode vlastníctva
112/23/AZ
0,00 € Ľubomír Pavlík KASKADA Hotel and Catering Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.
19. September 2023
Zmluva o budúcej zmluve o prevode vlastníctva
115/23/AZ
0,00 € Anton Lichvár Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.
21. September 2023
Zmluva o budúcej zmluve o prevode vlastníctva
119/23/AZ
0,00 € IBV STRAZKY, s.r.o. Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.
21. September 2023
Zmluva o budúcej zmluve o prevode vlastníctva
120/23/AZ
0,00 € IBV STRAZKY, s.r.o. Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.
28. September 2023
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení a zrušení vecných bremien
123/23/AZ
0,00 € FINCONSULT, s.r.o. Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.
3. Október 2023
Zmluva o budúcej kúpnej zmluve
114/23/KZ
0,00 € Anton Lichvár Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.
20. Október 2023
Zmluva o budúcej zmluve o prevode vlastníctva
132/23/AZ
0,00 € Abrod, s.r.o. Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.
27. Október 2023
Zmluva o budúcej zmluve o prevode vlastníctva
144/23/AZ
0,00 € Ing. Jozef Pojedinec, Ing. Zuzana Pojedincová Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.
14. November 2023
Zmluva o postúpení práv a povinností
155/23/AZ
0,00 € Vitality Rezort Stola, a.s. Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.
20. November 2023
Zmluva o prevode vlastníctva
157/23/AZ
0,00 € MAJORIS Development s.r.o. Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.
20. November 2023
Zmluva o budúcej Zmluve o nájme pozemku
158/23/NZ
0,00 € Obec Veľký Slavkov Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.
5. December 2023
Zmluva o budúcej zmluve o prevode vlastníctva
163/23/AZ
0,00 € Ladislav Hadnagy Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.
7. December 2023
Zmluva o budúcej zmluve o prevode vlastníctva
165/23/AZ
0,00 € Anton Lichvár Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.
7. December 2023
Zmluva o prevode vlastníctva
166/23/AZ
0,00 € REMESLÁ BELÁ, spol. s r.o. Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.
14. December 2023
Zmluva o budúcej zmluve o prevode vlastníctva
168/23/AZ
0,00 € RESIDEA s.r.o. Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.
20. December 2023
Zmluva o prevode vlastníctva
173/23/AZ
0,00 € KYSEĽ, spol. s r.o. Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.
22. December 2023
Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy (Zmluvy o zriadení vecného bremena)
176/23/AZ
0,00 € Východoslovenská distribučná, a.s. Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.
26. Január 2024
Rámcová zmluva o poskytovaní služieb
6/24/AZ
0,00 € Orange Slovensko, a.s. Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.
6. Február 2024
Zmluva o budúcej zmluve o prevode vlastníctva
16/24/AZ
0,00 € Jozef Zubaj Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.