Centrálny register zmlúv

Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
23. Marec 2023
Zmluva o prevode vlastníctva
28/23/AZ
0,00 € MOPAX, spol. s r.o. Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.
31. Marec 2023
Dohoda o ukončení platnosti Zmluvy o nájme technológií ČOV
D961/116/18/NZ/2
0,00 € Obec Podhorany Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.
31. Marec 2023
Zmluva o prevode vlastníctva
34/23/AZ
0,00 € PEPE, s.r.o. Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.
3. Apríl 2023
Zmluva o postúpení práv a povinností investora
32/23/AZ
0,00 € BZ, spol. s r.o. Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.
4. Apríl 2023
Zmluva o budúcej zmluve o prevode vlastníctva
36/23/AZ
0,00 € Eureal s.r.o. Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.
5. Apríl 2023
Zmluva o prevode vlastníctva
37/23/AZ
0,00 € Dovezma, s.r.o. Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.
5. Apríl 2023
Zmluva o prevode vlastníctva
38/23/AZ
0,00 € 4Partners Holding, s.r.o. Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.
18. Apríl 2023
Zmluva o budúcej zmluve o prevode vlastníctva
45/23/AZ
0,00 € Združenie IBV Na píle Spišská Belá Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.
25. Apríl 2023
Zmluva o budúcej zmluve o prevode vlastníctva
47/23/AZ
0,00 € JALYZ s.r.o. Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.
9. Máj 2023
Zmluva o prevode vlastníctva
50/23/AZ
0,00 € AF Development, s.r.o. Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.
16. Máj 2023
Zmluva o budúcej zmluve o prevode vlastníctva
51/23/AZ
Doplnená
0,00 € Mgr. Dominika Tonkovičová Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.
17. Máj 2023
Zmluva o budúcej zmluve o prevode vlastníctva
52/23/AZ
Doplnená
0,00 € Anton Lichvár Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.
25. Máj 2023
Zmluva o budúcej zmluve o prevode vlastníctva
56/23/AZ
0,00 € Panorama residence I, s.r.o. Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.
1. Jún 2023
Zmluva o postúpení práv a povinností investora
58/23/AZ
0,00 € NOVÉ NÁBREŽIE s.r.o. Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.
13. Jún 2023
Zmluva o budúcej zmluve o prevode vlastníctva
61/23/AZ
0,00 € Tatra Invest Group, s.r.o. Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.
13. Jún 2023
Zmluva o budúcej zmluve o prevode vlastníctva
66/23/AZ
0,00 € Milan Garnek Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.
15. Jún 2023
Zmluva o prevode vlastníctva
67/23/AZ
0,00 € Ján Uhľár, Martin Hvalčák Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.
11. Júl 2023
Zmluva o budúcej zmluve o prevode vlastníctva
85/23/AZ
0,00 € DEVEX, spol. s r.o. Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.
8. August 2023
Rámcová zmluva treasury
105/23/AZ
0,00 € Slovenská sporiteľňa, a.s. Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.
17. August 2023
Zmluva o budúcej zmluve o prevode vlastníctva
106/23/AZ
0,00 € Gent s.r.o. Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.