Centrálny register zmlúv

Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
8. Jún 2022
Zmluva o dielo
32/22/ZoD
Doplnená
200 566,06 € Terratechnik, spol. s.r.o. Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.
30. September 2022
Zmluva o dielo
100/22/ZoD
143 854,56 € FERRMONT, a.s. Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.
25. September 2023
Zmluva o dielo
117/23/ZoD
129 879,59 € PALSTAV Slovakia, s.r.o. Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.
3. Marec 2023
Kúpna zmluva
26/23/KZ
126 088,60 € Mesto Poprad Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.
1. Jún 2022
Zmluva o dielo
36/22/ZoD
122 983,88 € BEPAX s.r.o. Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.
13. Jún 2022
Zmluva o dielo
63/22/ZoD
Doplnená
133 106,77 € BEPAX, s.r.o. Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.
14. November 2023
Zmluva o dielo
136/23/ZoD
Doplnená
121 884,53 € ARAD Slovakia s.r.o. Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.
26. September 2022
Zmluva o dielo
97/22/ZoD
Doplnená
133 425,46 € BEPAX, s.r.o. Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.
24. August 2022
Zmluva o dielo
80/22/ZoD
Doplnená
118 207,56 € BEPAX, s.r.o. Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.
10. November 2023
Zmluva o dielo
147/23/ZoD
115 022,80 € ARPROG, akciová spoločnosť Poprad Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.
3. Apríl 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo
33/23/ZoD
110 262,28 € BEPAX, s.r.o Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.
29. Máj 2023
Dodatok č. 3 k Zmluve o nájme a prevádzkovaní verejnej kanalizácie č. 116/14/AZ
Dodatok č. 3
107 872,00 € Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.
23. Február 2023
Zmluva o update
7/2023/AZ
89 942,40 € CORA GEO, s.r.o. Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.
20. Jún 2022
Kúpna zmluva
30/22/KZ
89 100,00 € POĽNO-SPIŠ, s.r.o. Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.
10. Jún 2022
Zmluva o dielo
58/22/ZoD
Doplnená
101 008,92 € BEPAX s.r.o. Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.
30. November 2023
Zmluva o dielo
160/23/ZoD
86 545,96 € BEPAX, s.r.o. Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.
29. Máj 2023
Dodatok č. 2 ku Koncesnej zmluve o prevádzkovaní kanalizácií a vodovodov v aglomerácii Veľká Lomnica a Vysoké Tatry č. 114/17/AZ
Dodatok č. 2
86 159,00 € Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.
12. Január 2024
Zmluva o dielo
167/23/AZ
85 000,00 € AD Consult, a.s. Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.
1. Jún 2022
Zmluva o dielo
252/22/ZoD
78 251,49 € BEPAX s.r.o. Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.
31. Marec 2023
Kúpna zmluva
30/23/KZ
76 720,43 € Obec Podhorany Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.