Centrálny register zmlúv

Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
24. Máj 2024
Zmluva o poskytnutí NFP č.MZP-PSK-401202DVI9
73/24/AZ
10 251 802,21 € Ministerstvo životného prostredia SR Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.
30. Máj 2022
Dobudovanie a intenzifikácia ČOV Levoča
44/22/ZoD
Zrušená
6 596 700,60 € Združenie ČOV Levoča Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.
1. Jún 2022
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. OPKZP-PO1-SC121/122-2021-69/03
37/22/AZ
Zrušená
4 440 898,84 € Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.
28. November 2022
Dodatok k Zmluve o nájme a prevádzkovaní vodovodov a kanalizácií
Dodatok č. 24
2 746 000,00 € Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.
29. Máj 2023
Dodatok č. 25 k Zmluve o nájme a prevádzkovaní vodovodov a kanalizácií
Dodatok č. 25
2 700 000,00 € Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.
23. Jún 2023
Zmluva o dielo
70/23/ZoD
1 099 024,51 € BEPAX, s.r.o. Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.
28. Júl 2022
Dodatok č. 8 k zmluve o kontokorentnom úvere
D914/143/14/AZ/8
1 000 000,00 € Všeobecná úverová banka, a.s. Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.
8. August 2023
Zmluva o úvere
104/23/AZ
1 000 000,00 € Slovenská sporiteľňa, a.s. Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.
10. Apríl 2024
Zmluva o dielo
46/24/ZoD
997 902,66 € BEPAX, s.r.o. Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.
29. Máj 2023
Dodatok č. 1 ku Koncesnej zmluve o prevádzkovaní ČOV Spišská Nová Ves č. 1/16/AZ
Dodatok č. 1
900 000,00 € Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.
29. Máj 2023
Dodatok č. 2 ku Koncesnej zmluve o prevádzkovaní ČOV Kežmarok č. 150/15/AZ
Dodatok č. 2
600 000,00 € Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.
29. Máj 2023
Dodatok č. 1 ku Koncesnej zmluve o prevádzkovaní infraštruktúry verejného vodovodu a verejnej kanalizácie v aglomerácii Stará Ľubovňa č. 182/17/AZ
Dodatok č. 1
530 000,00 € Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.
14. Jún 2023
Zmluva o dielo
63/23/ZoD
265 622,48 € Merate, s.r.o. Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.
1. Jún 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo
62/23/ZoD
251 984,21 € BEPAX, s.r.o. Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.
24. Október 2023
Zmluva o dielo
128/23/ZoD
Doplnená
256 548,09 € FERRMONT, a.s. Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.
20. Jún 2022
Zmluva o dielo
60/22/ZoD
181 574,92 € FERRMONT, a.s. Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.
31. Marec 2023
Kúpna zmluva
31/23/KZ
178 589,32 € Obec Podhorany Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.
25. Apríl 2023
Dohoda o vzájomnom započítaní pohľadávok
46/23/AZ
178 589,32 € Obec Podhorany Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.
1. Jún 2022
Zmluva o dielo
23/22/ZoD
171 472,24 € BEPAX s.r.o. Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.
7. Jún 2022
Zmluva o dielo
41/22/ZoD
Doplnená
189 538,45 € BEPAX, s.r.o. Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.