Centrálny register zmlúv

Stredná odborná škola techniky a služieb

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
8. Február 2023
Dodatok č. 2 ku Kolektívnej zmluve pre r. 2022
-CRZ-
0,00 € ZO NŠO pri SOŠ TaS SOŠTaS, Pod amfiteátrom 7, Levice
1. Február 2023
Dodatok k zmluve o združenej dodávke elektrin y 10003151
3/2023
0,00 € SPP, a.s. SOŠTaS, Pod amfiteátrom 7, Levice
1. Február 2023
Zml o poskytovaní služieb v oblasti CO
-CRZ-
20,00 € CO Company, s.r.o SOŠTaS, Pod amfiteátrom 7, Levice
5. Január 2023
Zmluva o posk.služieb na vývoz odpadu
95102/2022/35
0,00 € ZVS, a.s. SOŠTaS, Pod amfiteátrom 7, Levice
14. December 2022
Dodatok č.7 k Rámcovej zmluve č. 040-1691225
7
372,00 € Koma Slovakia, s.r.o SOŠTaS, Pod amfiteátrom 7, Levice
25. November 2022
Dodatok č. 1 k Zmluve o zabezpečení strav. pre zamest.
22K662225
0,00 € DOXX SOŠTaS, Pod amfiteátrom 7, Levice
18. November 2022
Oprava trafostanice
-CRZ-
11 010,60 € Štefan Kirvacs SOŠTaS, Pod amfiteátrom 7, Levice
18. November 2022
Zmluva o dielo
-CRZ-
1 152,00 € Inštavmat, s.r.o SOŠTaS, Pod amfiteátrom 7, Levice
14. November 2022
Zm. o posk. služieb na vykonávanie elektrických opráv
9/2022
0,00 € Bc. Anton Farkaš, Wolf elektro SOŠTaS, Pod amfiteátrom 7, Levice
8. November 2022
Zmluva o spolupráci - Liga za duševné zdravie
-CRZ-
0,00 € Liga za dušené zdravie SOŠTaS, Pod amfiteátrom 7, Levice
26. Október 2022
Zmluva o dodávke plynu
-CRZ-
0,00 € SPP SOŠTaS, Pod amfiteátrom 7, Levice
30. September 2022
Dohoda o tepelnej energie- príloha č. 2
-CRZ-
0,00 € Veolia SOŠTaS, Pod amfiteátrom 7, Levice
29. September 2022
Dodatok č. 9 k zmluve č. 02/2016/DV
9
0,00 € ZFSlovakia, a.s SOŠTaS, Pod amfiteátrom 7, Levice
27. Máj 2022
Rámcová kúpna zmluva
08/2022
10 000,00 € LIMAS, s.r.o SOŠTaS, Pod amfiteátrom 7, Levice
27. Máj 2022
Rámcová kúpna zmluva
07/2022
10 000,00 € Katarína Trusková - Bageta SOŠTaS, Pod amfiteátrom 7, Levice
27. Máj 2022
Rámcová dohoda
06/2022
10 000,00 € Qualited, s.r.o SOŠTaS, Pod amfiteátrom 7, Levice
27. Máj 2022
Rámcová kúpna zmluva
05/2022
10 000,00 € PAM fruit, s.r.o SOŠTaS, Pod amfiteátrom 7, Levice
9. Máj 2022
Kolektívna zmluva na rok 2022
-CRZ-
0,00 € ZO NŠO pri SOŠ TaS SOŠTaS, Pod amfiteátrom 7, Levice
5. Máj 2022
Rámcová kupna zmluva č. 3/2022
3/2022
9 000,00 € Mira office, s.r.o SOŠTaS, Pod amfiteátrom 7, Levice
5. Máj 2022
Rámcová kúpna zmluva č. 4/2022
4/2022
9 000,00 € Ačko travel, s.r.o SOŠTaS, Pod amfiteátrom 7, Levice