Centrálny register zmlúv

Stredná odborná škola techniky a služieb

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
24. Máj 2024
Kolektívna zmluva na rok 2024
11/2024
0,00 € ZO NŠO pri SOŠ TaS SOŠTaS, Pod amfiteátrom 7, Levice
25. Apríl 2024
Zmluva o poskytnutí služieb č. 2/2024 na pranie
10/2024
9 999,00 € PAČ Žitava SOŠTaS, Pod amfiteátrom 7, Levice
11. Apríl 2024
Dohoda č. 01/2024 o prenájme telocvične
9/2024
20,00 € Futsal team Levice SOŠTaS, Pod amfiteátrom 7, Levice
5. Apríl 2024
Dodatok č1 k Zmluve o dielo zo dňa 25.3.2024
21/2024
0,00 € Ing. Pavol Biskup CREATE SOŠTaS, Pod amfiteátrom 7, Levice
5. Apríl 2024
Dodatok č. 1 k Objednávke č. 44
20/2024
0,00 € Ing. Pavol Biskup CREATE SOŠTaS, Pod amfiteátrom 7, Levice
27. Marec 2024
Zmluva o dielo Dodávka učebne Smart Lab
8/2024
Doplnená
15 396,00 € Ing. Pavol Biskup CREATE SOŠTaS, Pod amfiteátrom 7, Levice
25. Marec 2024
Zmluva o vzájomnej spolupráci
7/2024
0,00 € Junior Achievemenst Slovensko SOŠTaS, Pod amfiteátrom 7, Levice
13. Marec 2024
Dodatok č.8 k Rámc.NZ 040-1691225 prenájom kont.
-CRZ-
372,00 € Koma Slovakia, s.r.o SOŠTaS, Pod amfiteátrom 7, Levice
31. Január 2024
Zmluva o poskytovaní služieb č. 1/2024
6/2024
72,00 € Tectra, s.r.o SOŠTaS, Pod amfiteátrom 7, Levice
22. Január 2024
Mandátna zmluva č. 1/2023 k úkonom v oblasti BOZP
5/2024
96,00 € Tamyko, s.r.o SOŠTaS, Pod amfiteátrom 7, Levice
19. Január 2024
Zmluva o poskytovaní služieb č. 1428/2024
4/2024
0,00 € ZVS, a.s. SOŠTaS, Pod amfiteátrom 7, Levice
4. Január 2024
Zmluva o poskytnutí školského stravovania
3/2024
5,30 € Základná škola NARNIA SOŠTaS, Pod amfiteátrom 7, Levice
12. December 2023
zmluva o združenej dodávke zemného plynu
2/2024
0,00 € SPP, a.s. SOŠTaS, Pod amfiteátrom 7, Levice
5. December 2023
Zmluva o združenej dodávke elektriny 3349/2023
1/2024
19,80 € Magna Energia, a.s. SOŠTaS, Pod amfiteátrom 7, Levice
5. December 2023
zmluva o DV 02/2023/DV
21/2023
0,00 € ZF Slovakia, a.s. Stredná odborná škola, Pod amfiteátrom 7 ,Levice
5. December 2023
obedy pre žiakov v systéme DSV
20/2023
0,00 € Zoltán Didi DIRO SOŠTaS, Pod amfiteátrom 7, Levice
5. December 2023
Zmluva o zabezpečení poskytnutia strav.lístkov 23K660278
22/2023
0,00 € Doxx, s.r.o SOŠTaS, Pod amfiteátrom 7, Levice
1. December 2023
Zmluva o združenej dodávke elektriny
3349/2023
19,80 € Magna Energia, a.s. SOŠTaS, Pod amfiteátrom 7, Levice
2. Október 2023
zmluva o DV
č 02/2023/DV
0,00 € ZF Slovakia, a.s. Stredná odborná škola, Pod amfiteátrom 7 ,Levice
25. September 2023
obedy pre žiakov v systéme DSV
-CRZ-
0,00 € Zoltán Didi DIRO SOŠTaS, Pod amfiteátrom 7, Levice