Centrálny register zmlúv

Stredná odborná škola techniky a služieb

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
13. Apríl 2022
Zmluva na vykonávanie inšpekcie el.rozvodní
02/2022
0,00 € Tectra, s.r.o SOŠTaS, Pod amfiteátrom 7, Levice
13. Apríl 2022
Zmluva na vykonávanie elektrorevízií na el. zariadeniach
1/2022
0,00 € Farkas Anton - WOLF SOŠTaS, Pod amfiteátrom 7, Levice
13. Apríl 2022
Zmluva o poskytnutí grantu
21_048
0,00 € Nadácia Pontis SOŠTaS, Pod amfiteátrom 7, Levice
13. Apríl 2022
Dodatok č.1 k Rámcovej kúpnej zmluve 03/2021 ŠJ
1
0,00 € PAM Fruit, s.r.o SOŠTaS, Pod amfiteátrom 7, Levice
13. Apríl 2022
Servisná zmluva výťahov
31/1a/2022
0,00 € Lift servis Levice SOŠTaS, Pod amfiteátrom 7, Levice
14. Apríl 2022
Dodatok č. 4 k Zm. o posk. grantu ERAZMUS 2019
4
0,00 € Slovernská akademická asociácia SOŠTaS, Pod amfiteátrom 7, Levice
4. Máj 2022
Zmluva o spolupráci
-CRZ-
0,00 € Univerzita Konštantína filozofa SOŠTaS, Pod amfiteátrom 7, Levice
9. Máj 2022
Kolektívna zmluva na rok 2022
-CRZ-
0,00 € ZO NŠO pri SOŠ TaS SOŠTaS, Pod amfiteátrom 7, Levice
29. September 2022
Dodatok č. 9 k zmluve č. 02/2016/DV
9
0,00 € ZFSlovakia, a.s SOŠTaS, Pod amfiteátrom 7, Levice
30. September 2022
Dohoda o tepelnej energie- príloha č. 2
-CRZ-
0,00 € Veolia SOŠTaS, Pod amfiteátrom 7, Levice
26. Október 2022
Zmluva o dodávke plynu
-CRZ-
0,00 € SPP SOŠTaS, Pod amfiteátrom 7, Levice
8. November 2022
Zmluva o spolupráci - Liga za duševné zdravie
-CRZ-
0,00 € Liga za dušené zdravie SOŠTaS, Pod amfiteátrom 7, Levice
14. November 2022
Zm. o posk. služieb na vykonávanie elektrických opráv
9/2022
0,00 € Bc. Anton Farkaš, Wolf elektro SOŠTaS, Pod amfiteátrom 7, Levice
25. November 2022
Dodatok č. 1 k Zmluve o zabezpečení strav. pre zamest.
22K662225
0,00 € DOXX SOŠTaS, Pod amfiteátrom 7, Levice
5. Január 2023
Zmluva o posk.služieb na vývoz odpadu
95102/2022/35
0,00 € ZVS, a.s. SOŠTaS, Pod amfiteátrom 7, Levice
1. Február 2023
Dodatok k zmluve o združenej dodávke elektrin y 10003151
3/2023
0,00 € SPP, a.s. SOŠTaS, Pod amfiteátrom 7, Levice
8. Február 2023
Dodatok č. 2 ku Kolektívnej zmluve pre r. 2022
-CRZ-
0,00 € ZO NŠO pri SOŠ TaS SOŠTaS, Pod amfiteátrom 7, Levice
15. Február 2023
Zmluva o posk. služieb na elektrorevízie
1/2023
0,00 € Wolf elektro, Farkas Anton SOŠTaS, Pod amfiteátrom 7, Levice
6. Marec 2023
Dodatok č.3 ku Kolektívnej zmluve 2022
3
0,00 € ZO NŠO pri SOŠ TaS SOŠTaS, Pod amfiteátrom 7, Levice
10. Marec 2023
Dodatok č.10 k zmluve 02/2016/DV
10
0,00 € ZF Slovakia, a.s SOŠTaS, Pod amfiteátrom 7, Levice