Centrálny register zmlúv

Spojená škola, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
21. December 2022
Zmluva o združenej dodávke elektriny č.75000015511
Zmluva o združenej dodávke elektriny č.75000015511
0,00 € Slovenský plyn.priemysel Spojená škola, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa
10. Január 2023
Zmluva o spolupráci č.51/2023/FF UMB-PP
Zmluva o spolupráci č.51/2023/FF UMB-PP
0,00 € Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici Spojená škola, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa
12. Január 2023
Zmluva o spolupráci č.52/2022-23/FPV UMB-PP
Zmluva o spolupráci č.52/2022-23/FPV UMB-PP
0,00 € Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici Spojená škola, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa
25. Január 2023
Rámcová kúpna zmluva na školský mliečný program č. 57907/2022
57909/2022
0,00 € Tatranská mliekareň a.s. Spojená škola, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa
10. Február 2023
Rámcová kúpna zmluva č.2508/2023
Rámcová kúpna zmluva č.2508/2023
0,00 € Tatranská mliekareň a.s. Spojená škola, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa
16. Február 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PRAKTICKÉHO VYUČOVANIA č. 12/2022-2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PRAKTICKÉHO VYUČOVANIA č. 12/2022-2023
0,00 € GTH catering s.r.o. Spojená škola, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa
28. Február 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PRAKTICKÉHO VYUČOVANIA č. 01/2022-2023 - OA
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PRAKTICKÉHO VYUČOVANIA č. 01/2022-2023 - OA
0,00 € Mestský úrad Spišská Belá Spojená škola, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa
21. Marec 2023
Kolektívna zmluva pre rok 2023
Kolektívna zmluva pre rok 2023
0,00 € Základná organizácia Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy na Slovensku prei Spojenej škole, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa Spojená škola, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa
13. Apríl 2023
Zmluva č. 04/DV/2022 o duálnom vzdelávaní
Zmluva č. 04/DV/2022 o duálnom vzdelávaní
0,00 € J&P Investments, s.r.o. Spojená škola, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa
14. Apríl 2023
Dohoda o zrušení kúpnej zmluvy
Dohoda o zrušení kúpnej zmluvy
0,00 € AUTOCONT s.r.o. Spojená škola, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa
17. Máj 2023
PV Zmluva č. 13 - 2022/2023 o poskytovaní praktického vyučovania
PV Zmluva č. 13 - 2022/2023 o poskytovaní praktického vyučovania
0,00 € Jozef Simoník Spojená škola, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa
23. Máj 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PRAKTICKÉHO VYUČOVANIA č. 02/2022-2023 - OA
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PRAKTICKÉHO VYUČOVANIA č. 02/2022-2023 - OA
0,00 € Obecný úrad Jarabina Spojená škola, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa
23. Máj 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PRAKTICKÉHO VYUČOVANIA č. 03/2022-2023 - OA
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PRAKTICKÉHO VYUČOVANIA č. 03/2022-2023 - OA
0,00 € Obecný úrad Plaveč Spojená škola, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa
23. Máj 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PRAKTICKÉHO VYUČOVANIA č. 04/2022-2023 - OA
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PRAKTICKÉHO VYUČOVANIA č. 04/2022-2023 - OA
0,00 € GAS Familia, s. r. o. Stará Ľubovňa Spojená škola, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa
24. Máj 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PRAKTICKÉHO VYUČOVANIA č. 05/2022-2023 - OA
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PRAKTICKÉHO VYUČOVANIA č. 05/2022-2023 - OA
0,00 € Mesto Stará Ľubovňa Spojená škola, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa
24. Máj 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PRAKTICKÉHO VYUČOVANIA č. 07/2022-2023 - OA
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PRAKTICKÉHO VYUČOVANIA č. 07/2022-2023 - OA
0,00 € Obecný úrad Nová Ľubovňa Spojená škola, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa
24. Máj 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PRAKTICKÉHO VYUČOVANIA č. 11/2022-2023 - OA
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PRAKTICKÉHO VYUČOVANIA č. 11/2022-2023 - OA
0,00 € Sociálna poisťovňa, pobočka Stará Ľubovňa Spojená škola, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa
24. Máj 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PRAKTICKÉHO VYUČOVANIA č. 12/2022-2023 - OA
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PRAKTICKÉHO VYUČOVANIA č. 12/2022-2023 - OA
0,00 € Mestský úrad Spišská Belá Spojená škola, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa
24. Máj 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PRAKTICKÉHO VYUČOVANIA č. 13/2022-2023 - OA
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PRAKTICKÉHO VYUČOVANIA č. 13/2022-2023 - OA
0,00 € Obecný úrad Toporec Spojená škola, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa
24. Máj 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PRAKTICKÉHO VYUČOVANIA č. 14/2022-2023 - OA
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PRAKTICKÉHO VYUČOVANIA č. 14/2022-2023 - OA
0,00 € Obecný úrad Kolačkov Spojená škola, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa