Centrálny register zmlúv

Materská škola, Bodvianska 4, Bratislava

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
12. Jún 2024
Zábavný program MŠ Šíravská
10/2024
100,00 € Fyzická osoba MŠ Bodvianska
30. Máj 2024
Pripojenie objektu na pult MsP
9/2024
39,60 € Hlavné mesto SR Bratislava MŠ Bodvianska
5. Apríl 2024
"Dodávka potravín pre MŠ" Trvanlivé potrvainy
8/2024
8 890,78 € MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. MŠ Bodvianska
3. Apríl 2024
"Dodávka potravín pre MŠ" Chlieb a pečivo
7/2024
5 454,90 € Kubaský Jozef Ing. MŠ Bodvianska
2. Apríl 2024
"Dodávka potravín pre MŠ" Mäso a mäsové výrobky
3/2024
7 825,10 € Bognár Mäso s.r.o. MŠ Bodvianska
2. Apríl 2024
"Dodávka potravín pre MŠ" Zelenina a ovocie
4/2024
9 513,03 € Heskofruit s.r.o. MŠ Bodvianska
2. Apríl 2024
"Dodávka potravín pre MŠ" Mlieko a mliečne výrobky
5/2024
4 532,80 € QUALITED s.r.o. MŠ Bodvianska
2. Apríl 2024
"Dodávka potravín pre MŠ" Spracované a konzervované ryby
6/2024
373,80 € QUALITED s.r.o. MŠ Bodvianska
6. Február 2024
Oznámenie o cene tepelnej energie
2/2024
0,00 € TERMMING, a.s. MŠ Bodvianska
31. Január 2024
Zmena pôvodného programu BIznis S
1/2024
0,00 € Slovak Telekom, a.s. MŠ Bodvianska
24. Júl 2023
Objednané množstvo tepla na rok 2024 MŠ Bodvianska
15/2023
0,00 € TERMMING, a.s. MŠ Bodvianska
2. Október 2023
Združené služby dodávky plynu
21/2023
0,00 € Torreol s.r.o. MŠ Bodvianska
4. December 2023
Pranie a prenájom rohoží Bodvianska
23/2023
0,00 € Lindstrom s r.o. MŠ Bodvianska
4. December 2023
Pranie a prenájom rohoží Šíravská
24/2023
0,00 € Lindstrom s r.o. MŠ Bodvianska
27. Október 2023
Úprava vzáj.vzťahov a povinností pri sprac.osobúdajov pri BOZP a OPP
22/2023
0,00 € Stegena Michal Mgr. MŠ Bodvianska
30. September 2023
Výučba pohybovej prípravy MŠ Šíravská
20/2023
0,00 € o.z. Šikovný predškoláčik MŠ Bodvianska
29. September 2023
Výučba pohybovej prípravy MŠ Bodvianska
19/2023
0,00 € o.z. Šikovný predškoláčik MŠ Bodvianska
25. September 2023
ŠAŠARÁDA- Šašo Maroš
18/2023
190,00 € ELMA - Bratislavská umelecká a MŠ Bodvianska
20. September 2023
Výučba anglického jazyka formou záujmového krúžku
16/2023
0,00 € Sloboda Róbert MŠ Bodvianska
20. September 2023
Výučba anglického jazyka formou záujmového krúžku
17/2023
0,00 € Sloboda Róbert MŠ Bodvianska