Centrálny register zmlúv

Materská škola, Bodvianska 4, Bratislava

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
6. Február 2024
Oznámenie o cene tepelnej energie
2/2024
0,00 € TERMMING, a.s. MŠ Bodvianska
31. Január 2024
Zmena pôvodného programu BIznis S
1/2024
0,00 € Slovak Telekom, a.s. MŠ Bodvianska
24. Júl 2023
Objednané množstvo tepla na rok 2024 MŠ Bodvianska
15/2023
0,00 € TERMMING, a.s. MŠ Bodvianska
2. Október 2023
Združené služby dodávky plynu
21/2023
0,00 € Torreol s.r.o. MŠ Bodvianska
4. December 2023
Pranie a prenájom rohoží Bodvianska
23/2023
0,00 € Lindstrom s r.o. MŠ Bodvianska
4. December 2023
Pranie a prenájom rohoží Šíravská
24/2023
0,00 € Lindstrom s r.o. MŠ Bodvianska
27. Október 2023
Úprava vzáj.vzťahov a povinností pri sprac.osobúdajov pri BOZP a OPP
22/2023
0,00 € Stegena Michal Mgr. MŠ Bodvianska
30. September 2023
Výučba pohybovej prípravy MŠ Šíravská
20/2023
0,00 € o.z. Šikovný predškoláčik MŠ Bodvianska
29. September 2023
Výučba pohybovej prípravy MŠ Bodvianska
19/2023
0,00 € o.z. Šikovný predškoláčik MŠ Bodvianska
25. September 2023
ŠAŠARÁDA- Šašo Maroš
18/2023
190,00 € ELMA - Bratislavská umelecká a MŠ Bodvianska
20. September 2023
Výučba anglického jazyka formou záujmového krúžku
16/2023
0,00 € Sloboda Róbert MŠ Bodvianska
20. September 2023
Výučba anglického jazyka formou záujmového krúžku
17/2023
0,00 € Sloboda Róbert MŠ Bodvianska
29. Jún 2023
BOZP a OPP
14/2023
84,00 € Stegena Michal Mgr. MŠ Bodvianska
21. Jún 2023
Prenájom a pranie rohoží Šíravská
13/2023
0,00 € Lindstrom s r.o. MŠ Bodvianska
5. Jún 2023
Prenájom a pranie rohoží Bodvianska
12/2023
0,00 € Lindstrom s r.o. MŠ Bodvianska
11. Máj 2023
Poskytovanie služieb zverejňovanie dokladov
11/2023
50,00 € TRIMEL s.r.o. MŠ Bodvianska
17. Apríl 2023
Zabezpečenie VO na dodávku plynu pre MŠ
10/2023
800,00 € ANSVO Bratislava, s. r. o. MŠ Bodvianska
31. Marec 2023
"Dodávka potravín pre MŠ" - "Zelenina a ovocie"
3/2023
10 368,33 € Heskofruit s.r.o. MŠ Bodvianska
31. Marec 2023
"Dodávka potravín pre MŠ"-"Mäso a mäsové výrobky"
9/2023
9 128,73 € Bidfood Slovakia s.r.o. MŠ Bodvianska
31. Marec 2023
"Dodávka potravín pre MŠ"-"Spracované a konzervované ryby"
8/2023
1 500,36 € Bidfood Slovakia s.r.o. MŠ Bodvianska