Centrálny register zmlúv

Materská škola, Bodvianska 4, Bratislava

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
31. Marec 2023
"Dodávka potravín pre MŠ"-"Trvanlivé potraviny"
7/2023
24 682,00 € MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. MŠ Bodvianska
31. Marec 2023
"Dodávka potravín pre MŠ" - "Zelenina a ovocie"
3/2023
10 368,33 € Heskofruit s.r.o. MŠ Bodvianska
2. Apríl 2024
"Dodávka potravín pre MŠ" Zelenina a ovocie
4/2024
9 513,03 € Heskofruit s.r.o. MŠ Bodvianska
31. Marec 2023
"Dodávka potravín pre MŠ"-"Mäso a mäsové výrobky"
9/2023
9 128,73 € Bidfood Slovakia s.r.o. MŠ Bodvianska
5. Apríl 2024
"Dodávka potravín pre MŠ" Trvanlivé potrvainy
8/2024
8 890,78 € MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. MŠ Bodvianska
2. Apríl 2024
"Dodávka potravín pre MŠ" Mäso a mäsové výrobky
3/2024
7 825,10 € Bognár Mäso s.r.o. MŠ Bodvianska
31. Marec 2023
"Dodávka potravín pre MŠ" - "Chlieb a pečivo"
4/2023
7 615,80 € Kubaský Jozef Ing. MŠ Bodvianska
3. Apríl 2024
"Dodávka potravín pre MŠ" Chlieb a pečivo
7/2024
5 454,90 € Kubaský Jozef Ing. MŠ Bodvianska
2. Apríl 2024
"Dodávka potravín pre MŠ" Mlieko a mliečne výrobky
5/2024
4 532,80 € QUALITED s.r.o. MŠ Bodvianska
31. Marec 2023
"Dodávka potravín pre MŠ"-"Mlieko a mliečne výrobky"
6/2023
3 650,96 € MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. MŠ Bodvianska
31. Marec 2023
"Dodávka potravín pre MŠ" - "Čaje,nápoje a doplnk.výživa"
5/2023
2 172,46 € MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. MŠ Bodvianska
31. Marec 2023
"Dodávka potravín pre MŠ"-"Spracované a konzervované ryby"
8/2023
1 500,36 € Bidfood Slovakia s.r.o. MŠ Bodvianska
17. Apríl 2023
Zabezpečenie VO na dodávku plynu pre MŠ
10/2023
800,00 € ANSVO Bratislava, s. r. o. MŠ Bodvianska
2. Apríl 2024
"Dodávka potravín pre MŠ" Spracované a konzervované ryby
6/2024
373,80 € QUALITED s.r.o. MŠ Bodvianska
25. September 2023
ŠAŠARÁDA- Šašo Maroš
18/2023
190,00 € ELMA - Bratislavská umelecká a MŠ Bodvianska
29. Jún 2023
BOZP a OPP
14/2023
84,00 € Stegena Michal Mgr. MŠ Bodvianska
2. Jún 2022
Zábavný program MŠ Šíravská
6/2022
50,00 € Fyzická osoba MŠ Bodvianska
23. Jún 2022
Zábavný program MŠ Šíravská
7/2022
50,00 € Fyzická osoba MŠ Bodvianska
11. Máj 2023
Poskytovanie služieb zverejňovanie dokladov
11/2023
50,00 € TRIMEL s.r.o. MŠ Bodvianska
12. Apríl 2022
Rámcová kúpna zmluva na potraviny Picado
2/2022
0,00 € PICADO, s.r.o. MŠ Bodvianska