Centrálny register zmlúv

Materská škola, Bodvianska 4, Bratislava

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
19. Október 2022
Oznámenie o cene tepelnej energie
8/2022
0,00 € TERMMING, a.s. MŠ Bodvianska
23. Jún 2022
Zábavný program MŠ Šíravská
7/2022
50,00 € Fyzická osoba MŠ Bodvianska
2. Jún 2022
Zábavný program MŠ Šíravská
6/2022
50,00 € Fyzická osoba MŠ Bodvianska
23. Apríl 2022
Obchodná zmluvy na dodávku mäsa a mäsových výrobkov
4/2022
0,00 € Bognár Arpád MŠ Bodvianska
23. Apríl 2022
Rámcová zmluva na dodávku ovocia a zeleniny
5/2022
0,00 € Schwartz Ladislav MŠ Bodvianska
12. Apríl 2022
Rámcová kúpna zmluva na potraviny Picado
2/2022
0,00 € PICADO, s.r.o. MŠ Bodvianska
12. Apríl 2022
Zmluva o dodávke tovaru do ŠJ - Kalmárová
3/2022
0,00 € Kalmárová Anna - potraviny MŠ Bodvianska