Centrálny register zmlúv

Správa majetku mesta Trnava, p. o.

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
24. August 2023
Zmluva o nájme hnuteľných vecí - Ing.Peter Kudláč - APIMED
280/2023
542,40 € Správa majetku mesta Trnava, p.o. Ing. Peter Kudláč - APIMED
14. August 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov - MŠH - Jana Hulinová
270/2023
500,00 € Správa majetku mesta Trnava, p.o. Jana Hulínová
30. Október 2023
Zmluva o nájme NP - Hanu s.r.o. - MZŠ
317/2023
480,00 € Správa majetku mesta Trnava, p.o. Hanu s.r.o.
19. Máj 2023
Zmluva o nájme hnuteľných vecí - Dolium, o.z.
159/2023
450,00 € Správa majetku mesta Trnava, p.o. Dolium, o.z.
20. September 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov - MŠH - Bar Cavern - október 2023
291/2023
420,00 € Správa majetku mesta Trnava, p.o. Bar CAVERN s.r.o.
25. Január 2023
Zmluva o nájme predajného stola - Mestský trh
9/2023
400,00 € Správa majetku mesta Trnava, p.o. Ing. Stanislav Karabínoš
26. Január 2023
Zmluva o nájme predajného stola - Mestský trh
33/2023
400,00 € Správa majetku mesta Trnava, p.o. Best Deal Slovakia s.r.o.
3. Február 2023
Zmluva o nájme predajného stola - Mestský trh
52/2023
400,00 € Správa majetku mesta Trnava, p.o. Ivana Mišovičová
6. Február 2023
Zmluva o nájme predajného stola - Mestský trh
59/2023
400,00 € Správa majetku mesta Trnava, p.o. Dezertology s.r.o.
6. Február 2023
Zmluva o nájme predajného stola - Mestský trh
60/2023
400,00 € Správa majetku mesta Trnava, p.o. Róbert Haver
14. Február 2023
Zmluva o nájme predajného stola - Mestský trh
79/2023
400,00 € Správa majetku mesta Trnava, p.o. Renata Macošiarová
16. Február 2023
Zmluva o nájme predajného stola - Mestský trh
87/2023
400,00 € Správa majetku mesta Trnava, p.o. Mária Kolesárová
8. Marec 2023
Zmluva o nájme predajného stola - Mestský trh
125/2023
400,00 € Správa majetku mesta Trnava, p.o. DO-KA, s.r.o.
21. Marec 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme predajného stola - Mestský trh zo dňa 7.3.2023
140/2023
400,00 € Správa majetku mesta Trnava, p.o. DO-KA, s.r.o.
8. August 2023
Zmluva o nájme predajného stola - Mestský trh
266/2023
400,00 € Správa majetku mesta Trnava, p.o. Mgr. Sabina Šmondrková -KUCHYNKOVO
3. Október 2023
Zmluva o nájme predajného stola - Mestský trh
299/2023
400,00 € Správa majetku mesta Trnava, p.o. KAMPUS s.r.o.
11. Január 2024
Zmluva o nájme predajného stola - Mestský trh
12/2024
400,00 € Správa majetku mesta Trnava, p.o. Mgr. Sabina Šmondrková -KUCHYNKOVO
12. Január 2024
Zmluva o nájme predajného stola - Mestský trh
14/2024
400,00 € Správa majetku mesta Trnava, p.o. Ing. Stanislav Karabínoš
16. Január 2024
Zmluva o nájme predajného stola - Mestský trh
21/2024
400,00 € Správa majetku mesta Trnava, p.o. KAMPUS s.r.o.
1. Február 2024
Zmluva o nájme predajného stola - Mestský trh
71/2024
400,00 € Správa majetku mesta Trnava, p.o. Ján Jakubík - Zelo