Centrálny register zmlúv

Správa majetku mesta Trnava, p. o.

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
7. November 2023
Zmluva o nájme predajného zariadenia - ADVENT 2023
331/2023
1 632,00 € Správa majetku mesta Trnava, p.o. Erika Pavlíková
21. November 2022
Zmluva o nájme preajného zariadenia - ADVENT 2022
339/2022
1 540,00 € Správa majetku mesta Trnava, p.o. Tomáš Hokr - LIRA
21. November 2022
Zmluva o nájme preajného zariadenia - ADVENT 2022
341/2022
1 540,00 € Správa majetku mesta Trnava, p.o. KLOS s.r.o.
21. November 2022
Zmluva o nájme predajného zariadenia - ADVENT 2022
344/2022
1 540,00 € Správa majetku mesta Trnava, p.o. MIHA, s. r. o.
22. November 2022
Zmluva o poskytovaní služieb - Advent 2022
381/2022
1 510,00 € Správa majetku mesta Trnava, p.o. Marian Kudiak
28. Apríl 2022
Zmluva o nájme nebytových priestorov CUKRU Production s.r.o.
42/2022
1 486,47 € Správa majetku mesta Trnava, p.o. Cukru production, s.r.o.
18. August 2022
Zmluva o nájme nebytových priestorov NATURES s.r.o.
242/2022
1 454,36 € Správa majetku mesta Trnava, p.o. Natures s.r.o.
13. Máj 2022
Zmluva o nájme nebytových priestorov STEFE Trnava, s.r.o.
52/2022
1 437,40 € Správa majetku mesta Trnava, p.o. STEFE Trnava, s.r.o.
21. November 2022
Zmluva o nájme predajného zariadenia - ADVENT 2022
330/2022
1 430,00 € Správa majetku mesta Trnava, p.o. Oľga Durišková
21. November 2022
Zmluva o nájme predajného zariadenia - ADVENT 2022
332/2022
1 430,00 € Správa majetku mesta Trnava, p.o. Soňa Balážová
21. November 2022
Zmluva o nájme predajného zariadenia - ADVENT 2022
333/2022
1 430,00 € Správa majetku mesta Trnava, p.o. Romana Biháriová
21. November 2022
Zmluva o nájme predajného zariadenia - ADVENT 2022
334/2022
1 430,00 € Správa majetku mesta Trnava, p.o. Erika Pavlíková
21. November 2022
Zmluva o nájme preajného zariadenia - ADVENT 2022
335/2022
1 430,00 € Správa majetku mesta Trnava, p.o. Marian Derzsi
21. November 2022
Zmluva o nájme predajného zariadenia - ADVENT 2022
336/2022
1 430,00 € Správa majetku mesta Trnava, p.o. DEKOR style s.r.o.
23. November 2022
Zmluva o nájme predajného zariadenia - ADVENT 2022
395/2022
1 430,00 € Správa majetku mesta Trnava, p.o. ITALIAN ART s.r.o.
26. Máj 2023
Zmluva o nájme časti pozemku - KM - Hanu s.r.o.
171/2023
1 350,00 € Správa majetku mesta Trnava, p.o. Hanu s.r.o.
7. November 2023
Zmluva o nájme predajného zariadenia - ADVENT 2023
334/2023
1 308,00 € Správa majetku mesta Trnava, p.o. Sevdije Miftari - ADRIA
7. November 2023
Zmluva o nájme predajného zariadenia - ADVENT 2023
337/2023
1 308,00 € Správa majetku mesta Trnava, p.o. Mária Trusinová - Kanafas
13. Máj 2024
Zmluva o nájme predajného stánku - KCA - 2024
168/2024
1 300,00 € Správa majetku mesta Trnava, p.o. Hanu s.r.o.
13. Máj 2024
Zmluva o nájme časti pozemku - Sektor A - Hanu
169/2024
1 300,00 € Správa majetku mesta Trnava, p.o. Hanu s.r.o.