Centrálny register zmlúv

Správa majetku mesta Trnava, p. o.

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
22. November 2022
Zmluva o poskytovaní služieb - Advent 2022
376/2022
2 480,00 € Správa majetku mesta Trnava, p.o. Jozef Šógor
22. November 2022
Zmluva o poskytovaní služieb - Advent 2022
377/2022
2 480,00 € Správa majetku mesta Trnava, p.o. Lívia Lacová
24. Apríl 2024
Zmluva o nájme nebytových priestorov MŠH
163/2024
2 410,00 € Správa majetku mesta Trnava, p.o. Zamenis, s.r.o.
15. Február 2024
Zmluva o nájme nebytových priestorov MŠH
107/2024
2 390,00 € Správa majetku mesta Trnava, p.o. Centrum bojových športov Trnava
22. November 2022
Zmluva o nájme predajného zariadenia - ADVENT 2022
349/2022
2 310,00 € Správa majetku mesta Trnava, p.o. Ing. Peter Kudláč - APIMED
22. November 2022
Zmluva o nájme predajného zariadenia - ADVENT 2022
352/2022
2 310,00 € Správa majetku mesta Trnava, p.o. Renáta Drottnerová
22. November 2022
Zmluva o nájme predajného zariadenia - ADVENT 2022
356/2022
2 310,00 € Správa majetku mesta Trnava, p.o. Ing. Peter Kudláč - APIMED
22. November 2022
Zmluva o nájme predajného zariadenia - ADVENT 2022
358/2022
2 310,00 € Správa majetku mesta Trnava, p.o. Silvia Tóthová SISI
22. November 2022
Zmluva o nájme predajného zariadenia - ADVENT 2022
359/2022
2 310,00 € Správa majetku mesta Trnava, p.o. Juraj Trokan
22. November 2022
Zmluva o nájme predajného zariadenia - ADVENT 2022
361/2022
2 310,00 € Správa majetku mesta Trnava, p.o. Chef's Truck s. r. o.
22. November 2022
Zmluva o nájme predajného zariadenia - ADVENT 2022
362/2022
2 310,00 € Správa majetku mesta Trnava, p.o. Lead group, s. r. o.
22. November 2022
Zmluva o nájme predajného zariadenia - ADVENT 2022
363/2022
2 310,00 € Správa majetku mesta Trnava, p.o. Július Greguš
22. November 2022
Zmluva o nájme predajného zariadenia - ADVENT 2022
364/2022
2 310,00 € Správa majetku mesta Trnava, p.o. HOSPITALITY group s.r.o.
22. November 2022
Zmluva o nájme predajného zariadenia - ADVENT 2022
365/2022
2 310,00 € Správa majetku mesta Trnava, p.o. Big Day s. r. o.
22. November 2022
Zmluva o nájme predajného zariadenia - ADVENT 2022
366/2022
2 310,00 € Správa majetku mesta Trnava, p.o. ZEDOL s.r.o.
22. November 2022
Zmluva o nájme predajného zariadenia - ADVENT 2022
369/2022
2 310,00 € Správa majetku mesta Trnava, p.o. Vladimír Krátky
22. November 2022
Zmluva o nájme predajného zariadenia - ADVENT 2022
370/2022
2 310,00 € Správa majetku mesta Trnava, p.o. Pavol Cisár - HAM
22. November 2022
Zmluva o nájme predajného zariadenia - ADVENT 2022
374/2022
2 310,00 € Správa majetku mesta Trnava, p.o. Alena Gabrielová
22. November 2022
Zmluva o nájme predajného zariadenia - ADVENT 2022
392/2022
2 310,00 € Správa majetku mesta Trnava, p.o. TMAP s. r. o.
23. November 2022
Zmluva o nájme predajného zariadenia - ADVENT 2022
397/2022
2 310,00 € Správa majetku mesta Trnava, p.o. DOMÁCE s.r.o.