Centrálny register zmlúv

Správa majetku mesta Trnava, p. o.

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
29. Jún 2023
Havarijné poistenie
212/2023
0,00 € KOOPERATIVA poisťovňa a.s. Vienna Insurance Group Správa majetku mesta Trnava, p.o.
29. Jún 2023
Povinné zmluvné poistenie - motorové vozidlá
213/2023
0,00 € KOOPERATIVA poisťovňa a.s. Vienna Insurance Group Správa majetku mesta Trnava, p.o.
30. Jún 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov - Parkovacie miesto - MDE Advisory s.r.o.
215/2023
0,00 € Správa majetku mesta Trnava, p.o. MDE Advisory s.r.o.
3. Júl 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní služieb - Orange
216/2023
0,00 € Orange Slovensko, a.s. Správa majetku mesta Trnava, p.o.
3. Júl 2023
Dohoda o hromadnom uzatvorení Dodatkov k Zmluve - Orange
217/2023
0,00 € Orange Slovensko, a.s. Správa majetku mesta Trnava, p.o.
3. Júl 2023
Zmluva o poskytovaní verejne dostupných služieb - Orange
218/2023
0,00 € Orange Slovensko, a.s. Správa majetku mesta Trnava, p.o.
3. Júl 2023
Dodatok č. 12 k Zmluve o nájme NP - MZŠ - Západoslovenská distribučná
219/2023
0,00 € Správa majetku mesta Trnava, p.o. Západoslovenská distribučná a.s.
4. Júl 2023
Zmluva o nájme čast pozemku - parkovacie miesto SAR Consulting s.r.o.
220/2023
0,00 € Správa majetku mesta Trnava, p.o. SAR Consulting s.r.o.
6. Júl 2023
Zmluva o užívaní MŠH na športové účely - BS floorball Academy
222/2023
0,00 € Správa majetku mesta Trnava, p.o. BS floorball Academy
6. Júl 2023
Zmluva o užívaní MŠH na športové účely - Karate
223/2023
0,00 € Správa majetku mesta Trnava, p.o. Karate klub Slovšport Trnava, o.z.
6. Júl 2023
Zmluva o užívaní MŠH na športové účely - MBK
224/2023
0,00 € Správa majetku mesta Trnava, p.o. Mužský Basketbalový Klub AŠK Slávia Trnava
7. Júl 2023
Zmluva o užívaní MŠH na športové účely - YTA
225/2023
0,00 € Správa majetku mesta Trnava, p.o. Youth Training Academy
11. Júl 2023
Zmluva o užívaní MŠH na športové účely - AJA
226/2023
0,00 € Správa majetku mesta Trnava, p.o. Klub rekreačnej telesnej výchovy a športu AJA
11. Júl 2023
Zmluva o užívaní MŠH na športové účely - HIT
227/2023
0,00 € Správa majetku mesta Trnava, p.o. Volejbalový oddiel Hit Trnava
11. Júl 2023
Zmluva o užívaní MŠH na športové účely - CK
228/2023
0,00 € Správa majetku mesta Trnava, p.o. CANDY klub
11. Júl 2023
Zmluva o užívaní MŠH na športové účely - SS
229/2023
0,00 € Správa majetku mesta Trnava, p.o. Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava
11. Júl 2023
Zmluva o spolupráci - Benefit Systems Slovakia - Karta Multisport
231/2023
0,00 € Benefit Systems Slovakia s.r.o. Správa majetku mesta Trnava, p.o.
11. Júl 2023
Zmluva o poskytovaní verejne dostupných služieb - Orange
232/2023
0,00 € Orange Slovensko, a.s. Správa majetku mesta Trnava, p.o.
11. Júl 2023
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejne dostupných služieb - Orange
233/2023
0,00 € Orange Slovensko, a.s. Správa majetku mesta Trnava, p.o.
11. Júl 2023
Zmluva o užívaní MŠH na športové účely - HBC
234/2023
0,00 € Správa majetku mesta Trnava, p.o. HBC Trnava