Centrálny register zmlúv

Správa majetku mesta Trnava, p. o.

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
23. Máj 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov - MŠH
165/2023
0,00 € Správa majetku mesta Trnava, p.o. One Step Further
23. Máj 2023
Zmluva o výpožičke Dušan Opletal
166/2023
0,00 € Správa majetku mesta Trnava, p.o. fyzická osoba
26. Máj 2023
ZMLUVA O DIELO na servis zdvíhacích zariadení PROFI VÝŤAHY, s.r.o.
170/2023
0,00 € Profi Výťahy Správa majetku mesta Trnava, p.o.
2. Jún 2023
Zmluva o akceptácii platobných kariet
178/2023
0,00 € Global Payments s.r.o., organizačná zložka Správa majetku mesta Trnava, p.o.
5. Jún 2023
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejne dostupných služieb Orange
181/2023
0,00 € Orange Slovensko, a.s. Správa majetku mesta Trnava, p.o.
5. Jún 2023
Dohoda o hromadnom uzavretí Dodatkov - Orange
182/2023
0,00 € Orange Slovensko, a.s. Správa majetku mesta Trnava, p.o.
6. Jún 2023
Dohoda o ukončení Zmluvy o nájme nebytových prietorov - VARITES,s.r.o.
183/2023
0,00 € Správa majetku mesta Trnava, p.o. VARITES, s.r.o.
7. Jún 2023
Dohoda o ukončení Zmluvy o nájme nebytových priestorov MDE Advisory,s.r.o.
185/2023
0,00 € Správa majetku mesta Trnava, p.o. MDE Advisory s.r.o.
7. Jún 2023
Dohoda o ukončení Zmluvy o nájme nebytových priestorov - Hutár
186/2023
0,00 € Správa majetku mesta Trnava, p.o. Jozef Hutár
9. Jún 2023
Dodatok č. 2 k Poistnej zmluve - KOOPERATIVA
189/2023
0,00 € KOOPERATIVA poisťovňa a.s. Vienna Insurance Group Správa majetku mesta Trnava, p.o.
15. Jún 2023
Dohoda o ukončení Zmluvy o nájme nebytových priestorov - FCC Trnava, s.r.o.
193/2023
0,00 € Správa majetku mesta Trnava, p.o. FCC Trnava, s.r.o.
20. Jún 2023
Zmluva o spolupráci - Up Déjeuner, s. r. o.
200/2023
0,00 € Up Déjeuner Správa majetku mesta Trnava, p.o.
23. Jún 2023
Zmluva o výpožičke hnuteľných vecí - Zaži v Trnave
203/2023
0,00 € Správa majetku mesta Trnava, p.o. Zaži v Trnave - Mestské kultúrne stredisko
26. Jún 2023
Zmluva o užívaní MŽŠ na športové účely - Korčuliarsky klub Trnava
204/2023
0,00 € Správa majetku mesta Trnava, p.o. Korčuliarsky klub Trnava
26. Jún 2023
Zmluva o užívaní MŽŠ na športové účely - Krasokorčuliarsky klub Trnava
205/2023
0,00 € Správa majetku mesta Trnava, p.o. Krasokorčuliarsky klub Trnava
26. Jún 2023
Dohoda o zániku poistnej zmluvy
206/2023
0,00 € KOOPERATIVA poisťovňa a.s. Vienna Insurance Group Správa majetku mesta Trnava, p.o.
26. Jún 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov - Purity of life service s.r.o.
207/2023
0,00 € Správa majetku mesta Trnava, p.o. PURITY of LIFE service s. r. o.
26. Jún 2023
Odstúpenie od zmluvy - Kúpna zmluva Z20234895_Z
208/2023
0,00 € Mátl & Bula, spol. s r.o. Správa majetku mesta Trnava, p.o.
28. Jún 2023
Sponzrská zmluva minimesto Trnava 2023
210/2023
0,00 € Správa majetku mesta Trnava, p.o. Mesto Trnava
29. Jún 2023
Úrazové poistenie - motorové vozidlá
211/2023
0,00 € KOOPERATIVA poisťovňa a.s. Vienna Insurance Group Správa majetku mesta Trnava, p.o.