Centrálny register zmlúv

Správa majetku mesta Trnava, p. o.

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
6. Marec 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov MDE Advisory
123/2023
0,00 € Správa majetku mesta Trnava, p.o. MDE Advisory
8. Marec 2023
Dohoda o zrušení dodatku č. 20 FCC Trnava s.r.o.
126/2023
0,00 € Správa majetku mesta Trnava, p.o. FCC Trnava, s.r.o.
8. Marec 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov FCC Trnava s.r.o.
127/2023
0,00 € Správa majetku mesta Trnava, p.o. FCC Trnava, s.r.o.
8. Marec 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov FCC Trnava s.r.o
128/2023
0,00 € Správa majetku mesta Trnava, p.o. FCC Trnava, s.r.o.
8. Marec 2023
Zmluve o výpožičke MŠH - CVČ
129/2023
0,00 € Správa majetku mesta Trnava, p.o. Centrum voľného času, V jame 3
9. Marec 2023
Zmluva o zverení majetku do správy - garáž K. Mahra
134/2023
0,00 € Správa majetku mesta Trnava, p.o. Mesto Trnava
13. Marec 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov Cremi Slovakia s.r.o.
135/2023
0,00 € Správa majetku mesta Trnava, p.o. Cremi Slovakia, s.r.o.
16. Marec 2023
Dohoda o ukončení Zmluvy o nájme predajného stola - Mestský trh
137/2023
0,00 € Správa majetku mesta Trnava, p.o. Renata Macošiarová
21. Marec 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov - MŠH - Hospitality Group
139/2023
0,00 € Správa majetku mesta Trnava, p.o. HOSPITALITY group s.r.o.
21. Marec 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov Jozef Hutár
141/2023
0,00 € Správa majetku mesta Trnava, p.o. Jozef Hutár
24. Marec 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov - Hanu s.r.o.
142/2023
0,00 € Správa majetku mesta Trnava, p.o. Hanu s.r.o.
24. Marec 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov - SAR Consulting, s.r.o.
143/2023
0,00 € Správa majetku mesta Trnava, p.o. SAR Consulting
27. Marec 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov - MŠH - FNC1 services s.r.o. BOX
144/2023
0,00 € Správa majetku mesta Trnava, p.o. FNC1 Services, s. r. o.
4. Apríl 2023
Copper Media, s.r.o.
147/2023
0,00 € Správa majetku mesta Trnava, p.o. Copper Media
5. Apríl 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov Záchranný systém Slovensko
149/2023
0,00 € Správa majetku mesta Trnava, p.o. Záchranný systém Slovensko
28. Apríl 2023
Zmluva o pripojení zariadenia na výrobu elektriny - Západoslovenská distribučná
154/2023
0,00 € Západoslovenská distribučná a.s. Správa majetku mesta Trnava, p.o.
11. Máj 2023
Dohoda o ukončení zmluvy o nájme nebytových priestorov - MŠH -Bar Cavern
157/2023
0,00 € Správa majetku mesta Trnava, p.o. Bar CAVERN s.r.o.
22. Máj 2023
Zmluva o výpožičke - Mestská rada mládeže v Trnave
161/2023
0,00 € Správa majetku mesta Trnava, p.o. Mestská rada mládeže v Trnave
22. Máj 2023
Zmluva o výpožičke nebytových priestorov -MSMT
162/2023
0,00 € Správa majetku mesta Trnava, p.o. Mestské služby mesta Trnava
23. Máj 2023
Zmluva o výpožičke nebytových priestorov - MZŠ - Mesto Trnava
164/2023
0,00 € Správa majetku mesta Trnava, p.o. Mesto Trnava