Centrálny register zmlúv

Správa majetku mesta Trnava, p. o.

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
30. Január 2023
Zmluva o pripojení odberného miesta elekrického zariadenia - Radlinského
35/2023
0,00 € Západoslovenská distribučná a.s. Správa majetku mesta Trnava, p.o.
30. Január 2023
Zmluva o dodávke a odbere tepla - časť E - Castiglione
36/2023
0,00 € MH Teplárenský holding, a.s. Správa majetku mesta Trnava, p.o.
30. Január 2023
Zmluva o dodávke a odbere tepla - časť E - MZŠ
37/2023
0,00 € MH Teplárenský holding, a.s. Správa majetku mesta Trnava, p.o.
30. Január 2023
Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov - MZŠ - HK Trnava
38/2023
0,00 € Správa majetku mesta Trnava, p.o. Hokejový klub Trnava, občianske združenie
31. Január 2023
Dohoda o podmienkach varovania obyvateľstva - MZŠ - MV SR
47/2023
0,00 € Správa majetku mesta Trnava, p.o. Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
31. Január 2023
Zmluva o výpožičke nebytových priestorov - MZŠ - MSMT - Bikesharing
49/2023
0,00 € Správa majetku mesta Trnava, p.o. Mestské služby mesta Trnava
31. Január 2023
Zmluva o výpožičke nebytových priestorov
50/2023
0,00 € Správa majetku mesta Trnava, p.o. Mestská rada mládeže v Trnave
3. Február 2023
Dodatok č.2 k zmluve o dodávke elektriny č. 0483/2022
51/2023
0,00 € MAGNA ENERGIA a.s. Správa majetku mesta Trnava, p.o.
3. Február 2023
Servisná zmluva č.PK0812/2022 o poskytovaní prác a služieb
58/2023
0,00 € TYROS LOADING SYSTEM SK, s.r.o. Správa majetku mesta Trnava, p.o.
9. Február 2023
Zmluva č. 281250 o dodávke vody z verejného vodovodu a o odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou
68/2023
0,00 € Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. Správa majetku mesta Trnava, p.o.
10. Február 2023
Dodatok č.1 k Zmluve o výpožičke hnuteľných vecí zo dňa 17.1.2022
74/2023
0,00 € Správa majetku mesta Trnava, p.o. fyzická osoba
17. Február 2023
Dohoda o urovnaní - MŠH - AJA
89/2023
0,00 € Správa majetku mesta Trnava, p.o. Klub rekreačnej telesnej výchovy a športu AJA
17. Február 2023
Zmluva o využívaní MŠH - AJA
90/2023
0,00 € Správa majetku mesta Trnava, p.o. Klub rekreačnej telesnej výchovy a športu AJA
22. Február 2023
Dodatok č. 1 k zamestnávateľskej zmluve - NN Tatry - Sympatia
99/2023
0,00 € NN Tatry - Sympatia, d.d.s., a.s. Správa majetku mesta Trnava, p.o.
28. Február 2023
Dohoda o príležitostnom spoločnom obstarávaní
104/2023
0,00 € Mesto Trnava Správa majetku mesta Trnava, p.o.
28. Február 2023
Dodatok č. 3 k Zmluve o poskytovní služieb v odpadovom hospodárstve
111/2023
0,00 € FCC Trnava, s.r.o. Správa majetku mesta Trnava, p.o.
28. Február 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme NP - Tenisové kurty ZI
112/2023
0,00 € Správa majetku mesta Trnava, p.o. Zuzana Igazová
2. Marec 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov VARITES s.r.o.
114/2023
0,00 € Správa majetku mesta Trnava, p.o. VARITES, s.r.o.
6. Marec 2023
Zmluva o poskytovaní verejne dostupných služieb - Orange
121/2023
0,00 € Orange Slovensko, a.s. Správa majetku mesta Trnava, p.o.
6. Marec 2023
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejne dostupných služieb - Orange
122/2023
0,00 € Orange Slovensko, a.s. Správa majetku mesta Trnava, p.o.