Centrálny register zmlúv

Správa majetku mesta Trnava, p. o.

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
25. November 2022
Zmluva o dodávke elektriny - Advent 2022 - Magna
403/2022
0,00 € Správa majetku mesta Trnava, p.o. MAGNA ENERGIA a.s.
29. November 2022
Zmluva o výpožičke - Zaži v Trnave - Mestské kultúrne stredisko
404/2022
0,00 € Správa majetku mesta Trnava, p.o. Zaži v Trnave - Mestské kultúrne stredisko
8. December 2022
Zmluva o nájme nebytových priestorov
407/2022
0,00 € Správa majetku mesta Trnava, p.o. Spolek " Deti fitness aneb sportem proti drogám"
15. December 2022
ZMLUVA O VÝPOŽIČKE NEBYTOVÝCH PRIESTOROV
408/2022
0,00 € Správa majetku mesta Trnava, p.o. Nohejbalový klub Slávia Trnava
20. December 2022
Zmluva o výpožičke - Rímskokatolícka cirkev - Farnosť Trnava - Kopánka
410/2022
0,00 € Správa majetku mesta Trnava, p.o. Rímskokatolícka cirkev farnosť Trnava - Kopánka
23. December 2022
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní služieb v odpadovom hospodárstve
413/2022
0,00 € FCC Trnava, s.r.o. Správa majetku mesta Trnava, p.o.
23. December 2022
Zmluva o nájme nebytových priestorov
414/2022
0,00 € Správa majetku mesta Trnava, p.o. Bar CAVERN s.r.o.
27. December 2022
Dodatok č.1 k Zmôuve o nájme nebytových priestorov zo dňa 22.08.2022
415/2022
0,00 € Správa majetku mesta Trnava, p.o. Michaela Princová - il Principe
9. Január 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov Hanu s.r.o.
1/2023
0,00 € Správa majetku mesta Trnava, p.o. Hanu s.r.o.
10. Január 2023
Zmluva na čistenie a zabezpečenie zimnej údržby v areáli Mestský priemyselný park
2/2023
0,00 € Neuvedené Správa majetku mesta Trnava, p.o.
11. Január 2023
Zmluva o nájme trhového miesta - príležitostný trh
235/2022
0,00 € Správa majetku mesta Trnava, p.o. Jana Hulínová
13. Január 2023
Dohoda o zabezpečení odborných služieb - RÚVZ
3/2023
0,00 € Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trnave Správa majetku mesta Trnava, p.o.
17. Január 2023
Zmluva o dodávke elektriny - Radlinského 1
4/2023
0,00 € Slovenské elektrárne – energetické služby, s.r.o. Správa majetku mesta Trnava, p.o.
20. Január 2023
Zmluva o zverení majetku - Radlinského
5/2023
0,00 € Správa majetku mesta Trnava, p.o. Mesto Trnava
20. Január 2023
Zmluva o zverení majetku - Garáže K.Mahra
6/2023
0,00 € Správa majetku mesta Trnava, p.o. Mesto Trnava
20. Január 2023
Zmluva o nájme NP - Krasokorčuliarsky klub Trnava
417/2022
0,00 € Správa majetku mesta Trnava, p.o. Krasokorčuliarsky klub Trnava
23. Január 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov
7/2023
0,00 € Správa majetku mesta Trnava, p.o. CANDY klub
24. Január 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov
8/2023
0,00 € Správa majetku mesta Trnava, p.o. Volejbalový oddiel Hit Trnava
25. Január 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov
26/2023
0,00 € Správa majetku mesta Trnava, p.o. RFA Arena Kft.
26. Január 2023
Zmluva o výpožičke nebytových priestorov Mesto Trnava
27/2023
0,00 € Správa majetku mesta Trnava, p.o. Mesto Trnava