Centrálny register zmlúv

Správa majetku mesta Trnava, p. o.

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
14. Október 2022
Dohoda o ukončení Zmluvy o nájme predajného stola - Mestský trh
293/2022
0,00 € Správa majetku mesta Trnava, p.o. Best Deal Slovakia s.r.o.
14. Október 2022
Dohoda o ukončení Zmluvy o nájme predajného stola - Mestský trh
293/2022
0,00 € Správa majetku mesta Trnava, p.o. Best Deal Slovakia s.r.o.
21. Október 2022
Zmluva o výpožičke
300/2022
0,00 € STEFE Trnava, s.r.o. Správa majetku mesta Trnava, p.o.
21. Október 2022
Zmluva onájme nebytových priestorov
301/2022
0,00 € Správa majetku mesta Trnava, p.o. Ing. Štefan Šenkár, mladší
21. Október 2022
Zmluva o spracúvaní osobných údajov sprostredkovateľom - Peter Oboril
302/2022
0,00 € Peter Oboril Správa majetku mesta Trnava, p.o.
26. Október 2022
Zmluva o nájme nebytových priestorov
303/2022
0,00 € Správa majetku mesta Trnava, p.o. Jana Hulínová
26. Október 2022
Zmluva o nájme nebytových priestorov
304/2022
0,00 € Správa majetku mesta Trnava, p.o. Bar CAVERN s.r.o.
27. Október 2022
Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov - Rehák - MZŠ
309/2022
0,00 € Správa majetku mesta Trnava, p.o. Radovan Rehák
28. Október 2022
Zmluva o spracúvaní osobných údajov sprostredkovateľom - Security Systems s.r.o.
311/2022
0,00 € Security systems s.r.o. Správa majetku mesta Trnava, p.o.
2. November 2022
ZMLUVA O NÁJME NEBYTOVÝCH PRIESTOROV
312/2022
0,00 € Správa majetku mesta Trnava, p.o. KONN
2. November 2022
ZMLUVA O NÁJME NEBYTOVÝCH PRIESTOROV
313/2022
0,00 € Správa majetku mesta Trnava, p.o. NFG SERVICES
3. November 2022
ZMLUVA O NÁJME NEBYTOVÝCH PRIESTOROV
314/2022
0,00 € Správa majetku mesta Trnava, p.o. Sevent s. r. o.
10. November 2022
ZMLUVA O NÁJME NEBYTOVÝCH PRIESTOROV
317/2022
0,00 € Správa majetku mesta Trnava, p.o. Bar CAVERN s.r.o.
10. November 2022
Zmluva o spolupráci pri organizovaní vianočných trhov 2022
318/2022
0,00 € Správa majetku mesta Trnava, p.o. Mesto Trnava
11. November 2022
Zmluva o nájme hnuteľných vecí
321/2022
0,00 € Správa majetku mesta Trnava, p.o. AMOC GASTRO, s. r. o.
14. November 2022
ZMLUVA O NÁJME NEBYTOVÝCH PRIESTOROV
322/2022
0,00 € Správa majetku mesta Trnava, p.o. Neuvedené
14. November 2022
Zmluva o výpožičke- Cyklistický klub OLYMPIK Trnava
323/2022
0,00 € Správa majetku mesta Trnava, p.o. Cyklistický klub OLYMPIK
15. November 2022
Dohoda o ukončení Rámcovej zmluvy na službu poskytovania chladiaceho zariadenia zo dňa 30.6.2022
326/2022
0,00 € FROST - service Správa majetku mesta Trnava, p.o.
21. November 2022
Zmluva o výpožičke MŠH CVČ
345/2022
0,00 € Správa majetku mesta Trnava, p.o. Centrum voľného času, V jame 3
22. November 2022
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejne dostupných služieb
347/2022
0,00 € Orange Slovensko, a.s. Správa majetku mesta Trnava, p.o.