Centrálny register zmlúv

Správa majetku mesta Trnava, p. o.

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
30. Jún 2022
Sponzorská zmluva - miniTrnava
197/2022
0,00 € Správa majetku mesta Trnava, p.o. Mesto Trnava
1. Júl 2022
Dodatok č. 15 k Nájomnej zmluve o prenájme nebytových priestorov - MPZ - AIKIDO DOJO
198/2022
0,00 € Správa majetku mesta Trnava, p.o. AIKIDO DOJO TRNAVA
1. Júl 2022
Dodatok č. 1 k Zmluve o zverení majetku do správy z 25.mája 2022
199/2022
0,00 € Mesto Trnava Správa majetku mesta Trnava, p.o.
12. Júl 2022
Dodatok č. 1 k Rámcovej zmluve na upratovaciu službu PURITY of LIFE service
206/2022
0,00 € PURITY of LIFE service s. r. o. Správa majetku mesta Trnava, p.o.
13. Júl 2022
Dodatok č. 3 k Zmluve o dielo - HUMAN
207/2022
0,00 € HOUR spol. s r.o. Správa majetku mesta Trnava, p.o.
26. Júl 2022
Zmluva o nájme nebytových priestorov
183/2022
0,00 € Správa majetku mesta Trnava, p.o. DELICIOSO s. r. o.
26. Júl 2022
Zmluva o využívaní MZŠ na športové účely - KK Trnava
214/2022
0,00 € Správa majetku mesta Trnava, p.o. Krasokorčuliarsky klub Trnava
27. Júl 2022
Zmluva o využívaní MŠH na športové účely
216/2022
0,00 € Správa majetku mesta Trnava, p.o. HBC Trnava
27. Júl 2022
Zmluva o využívaní MŠH na športové účely
217/2022
0,00 € Správa majetku mesta Trnava, p.o. Mužský Basketbalový Klub AŠK Slávia Trnava
27. Júl 2022
Zmluva o využívaní MŠH na športové účely
218/2022
0,00 € Správa majetku mesta Trnava, p.o. Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava
27. Júl 2022
Zmluva o využívaní MŠH na športové účely
219/2022
0,00 € Správa majetku mesta Trnava, p.o. Basketbalový klub AŠK Slávia Trnava
27. Júl 2022
Zmluva o využívaní MŠH na športové účely
220/2022
0,00 € Správa majetku mesta Trnava, p.o. Volejbalový oddiel Hit Trnava
29. Júl 2022
Zmluva o využívaní MŠH na športové účely
223/2022
0,00 € Správa majetku mesta Trnava, p.o. Súkromné tanečné konzervatórium Dušana Nebylu, Kalinčiakova 47, Trnava
29. Júl 2022
Zmluva o využívaní MŠH na športové účely
224/2022
0,00 € Správa majetku mesta Trnava, p.o. Atletický klub AŠK Slávia Trnava
29. Júl 2022
Zmluva o využívaní MŠH na športové účely
226/2022
0,00 € Správa majetku mesta Trnava, p.o. BS floorball Academy
29. Júl 2022
Zmluva o využívaní MŠH na športové účely
227/2022
0,00 € Správa majetku mesta Trnava, p.o. Karate klub Slovšport Trnava, o.z.
29. Júl 2022
Zmluva o využívaní MŠH na športové účely
228/2022
0,00 € Správa majetku mesta Trnava, p.o. Ing. Viera Netoušková
29. Júl 2022
Zmluva o využívaní MŠH na športové účely
229/2022
0,00 € Správa majetku mesta Trnava, p.o. Sahadža joga Slovensko
9. August 2022
Zmluva o využívaní MZŠ na športové účely - Ice Skating Trnava, o.z.
230/2022
0,00 € Správa majetku mesta Trnava, p.o. Ice Skating Trnava
9. August 2022
Zmluva o využívaní MZŠ na športové účely - HK Trnava
231/2022
0,00 € Správa majetku mesta Trnava, p.o. Hokejový klub Trnava, občianske združenie