Centrálny register zmlúv

Správa majetku mesta Trnava, p. o.

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
10. November 2023
Zmluva o nájme predajného zariadenia - ADVENT 2023
381/2023
0,00 € Správa majetku mesta Trnava, p.o. Stanislav Karabínoš
10. November 2023
Zmluva o poskytovaní služieb - ADVENT 2023
382/2023
0,00 € Správa majetku mesta Trnava, p.o. Klaudia Veszelovszká
10. November 2023
Zmluva o nájme predajného zariadenia - ADVENT 2023
383/2023
0,00 € Správa majetku mesta Trnava, p.o. Ing. Oskár Malatinský - TEMATECH
10. November 2023
Zmluva o nájme predajného zariadenia - ADVENT 2023
384/2023
0,00 € Správa majetku mesta Trnava, p.o. Chef's Truck s. r. o.
10. November 2023
Zmluva o nájme predajného zariadenia - ADVENT 2023
385/2023
0,00 € Správa majetku mesta Trnava, p.o. OOZI s.r.o.
10. November 2023
Zmluva o nájme predajného zariadenia - ADVENT 2023
387/2023
0,00 € Správa majetku mesta Trnava, p.o. Marek Piwoński - BMP. ŠKRIATOK
10. November 2023
Zmluva o nájme predajného zariadenia - ADVENT 2023
388/2023
0,00 € Správa majetku mesta Trnava, p.o. Vlasta Kardó
13. November 2023
Zmluva o nájme predajného zariadenia - ADVENT 2023
389/2023
0,00 € Správa majetku mesta Trnava, p.o. GARIANT s.r.o.
13. November 2023
Zmluva o nájme predajného zariadenia -ADVENT 2023
390/2023
0,00 € Správa majetku mesta Trnava, p.o. Lead group, s. r. o.
13. November 2023
Zmluva o poskytovaní služieb - ADVENT 2023
391/2023
0,00 € Správa majetku mesta Trnava, p.o. RIVER L + J s.r.o.
13. November 2023
Zmluva o nájme predajného zariadenia - ADVENT 2023
392/2023
0,00 € Správa majetku mesta Trnava, p.o. fyzická osoba
13. November 2023
Zmluva o nájme predajného zariadenia - Advent 2023
394/2023
0,00 € Správa majetku mesta Trnava, p.o. TULIOLANDIA n.o.
13. November 2023
Zmluva o zverení majetku do správy - Garáže - Mozartova
395/2023
0,00 € Správa majetku mesta Trnava, p.o. Mesto Trnava
14. November 2023
Zmluva o poskytovaní služieb - Advent 2023
396/2023
0,00 € Správa majetku mesta Trnava, p.o. Anna Víglašská - GREEN GASTRO
14. November 2023
Zmluva o poskytovaní služieb - Advent 2023
397/2023
0,00 € Správa majetku mesta Trnava, p.o. Jozef Víglašský
15. November 2023
Zmluva o nájme predajného zariadenia - Advent 2023
398/2023
0,00 € Správa majetku mesta Trnava, p.o. Oliver Kondra
15. November 2023
Zmluva o nájme predajného zariadenia- ADVENT 2023
399/2023
0,00 € Správa majetku mesta Trnava, p.o. MaMa Natura s.r.o.
22. November 2023
Zmluva o výpožičke hnuteľných vecí - Zaži v Trnave -Mestské kultúrne stredisko
401/2023
0,00 € Správa majetku mesta Trnava, p.o. Zaži v Trnave - Mestské kultúrne stredisko
27. November 2023
Zmluva o výpožičke nebytových priestorov MŠH - FestHry 2024
402/2023
0,00 € Správa majetku mesta Trnava, p.o. Mestská rada mládeže v Trnave
6. Jún 2022
Zmluva o nájme predajného stola - Mestský trh
79/2022
1,00 € Správa majetku mesta Trnava, p.o. fyzická osoba