Centrálny register zmlúv

Správa majetku mesta Trnava, p. o.

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
7. November 2023
Zmluva o nájme predajného zariadenia Csaba Szoke
357/2023
0,00 € Správa majetku mesta Trnava, p.o. fyzická osoba
7. November 2023
Zmluva o nájme predajného zariadenia - ADVENT 2023
358/2023
0,00 € Správa majetku mesta Trnava, p.o. Ing. Peter Kudláč - APIMED
7. November 2023
Zmluva o nájme predajného zariadenia - ADVENT 2023
359/2023
0,00 € Správa majetku mesta Trnava, p.o. Silvia Tóthová SISI
7. November 2023
Zmluva o nájme predajného zariadenia - ADVENT 2023
360/2023
0,00 € Správa majetku mesta Trnava, p.o. C&K Mobile s.r.o.
7. November 2023
Zmluva o nájme predajného zariadenia - ADVENT 2023
362/2023
0,00 € Správa majetku mesta Trnava, p.o. Alba Flora s.r.o.
7. November 2023
Zmluva o nájme predajného zariadenia - ADVENT 2023
361/2023
0,00 € Správa majetku mesta Trnava, p.o. fyzická osoba
7. November 2023
Zmluva o nájme predajného zariadenia - ADVENT 2023
364/2023
0,00 € Správa majetku mesta Trnava, p.o. Juraj Trokan
7. November 2023
Zmluva o nájme predajného zariadenia - ADVENT 2023
365/2023
0,00 € Správa majetku mesta Trnava, p.o. Zdeněk Otáhal
7. November 2023
Zmluva o nájme predajného zariadenia - ADVENT 2023
366/2023
0,00 € Správa majetku mesta Trnava, p.o. Patrik Bača - AKO DOMA
7. November 2023
Zmluva o nájme predajného zariadenia - ADVENT 2023
367/2023
0,00 € Správa majetku mesta Trnava, p.o. Ján Kožuch
7. November 2023
Zmluva o nájme predajného zariadenia - ADVENT 2023
368/2023
0,00 € Správa majetku mesta Trnava, p.o. Pavol Cisár - HAM
8. November 2023
Zmluva o poskytovaní služieb - ADVENT 2023
369/2023
0,00 € Správa majetku mesta Trnava, p.o. Lívia Lacová
8. November 2023
Zmluva o nájme predajného zariadenia - ADVENT 2023
370/2023
0,00 € Správa majetku mesta Trnava, p.o. HOSPITALITY group s.r.o.
8. November 2023
Zmluva o nájme predajného zariadenia - ADVENT 2023
371/2023
0,00 € Správa majetku mesta Trnava, p.o. Big Day s. r. o.
8. November 2023
Zmluva o nájme predajného zariadenia - ADVENT 2023
372/2023
0,00 € Správa majetku mesta Trnava, p.o. DEKOR style s.r.o.
8. November 2023
Zmluva o nájme predajného zariadenia - ADVENT 2023
373/2023
0,00 € Správa majetku mesta Trnava, p.o. Tomáš Hokr - LIRA
9. November 2023
Zmluva o výpožičke časti pozemku
374/2023
0,00 € ŽOS Trnava, a.s. Správa majetku mesta Trnava, p.o.
9. November 2023
Zmluva o nájme predajného zariadenia - ADVENT 2023
378/2023
0,00 € Správa majetku mesta Trnava, p.o. Martin Pristach - MILK-TRADE SLOVAKIA
9. November 2023
Zmluva o nájme predajného zariadenia -ADVENT 2023
379/2023
0,00 € Správa majetku mesta Trnava, p.o. TMAP s. r. o.
9. November 2023
Zmluva o výpožičke nebytových priestorov - MZŠ - HKM
380/2023
0,00 € Správa majetku mesta Trnava, p.o. Hokejový klub mládeže Gladiators Trnava