Centrálny register zmlúv

Správa majetku mesta Trnava, p. o.

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
27. Október 2023
Zmluva o spolupráci - Advent 2023
315/2023
0,00 € Správa majetku mesta Trnava, p.o. Mesto Trnava
30. Október 2023
Dohoda o ukončení ZMLUVY O NÁJME NEBYTOVÝCH PRIESTOROV - Cooper Media
318/2023
0,00 € Správa majetku mesta Trnava, p.o. Copper Media s.r.o.
30. Október 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov - Forkmerch s.r.o.
319/2023
0,00 € Správa majetku mesta Trnava, p.o. Forkmerch
3. November 2023
Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov - MŠH - Hit Trnava
322/2023
0,00 € Správa majetku mesta Trnava, p.o. Volejbalový oddiel Hit Trnava
7. November 2023
Vypracovanie štúdie uskutočniteľnosti rekonštrukcie areálu Kamenný mlyn
324/2023
0,00 € bazenprojekt s.r.o. Správa majetku mesta Trnava, p.o.
7. November 2023
Zmluva o nájme predajného zariadenia - Henrieta Ilavská
336/2023
0,00 € Správa majetku mesta Trnava, p.o. Henrieta Ilavská
7. November 2023
Zmluva o nájme predajného zariadenia - Milan Pilát - ADRI
338/2023
0,00 € Správa majetku mesta Trnava, p.o. Milan Pilát - ADRI
7. November 2023
Zmluva o nájme predajného zariadenia - Chrysanthe s.r.o.
339/2023
0,00 € Správa majetku mesta Trnava, p.o. Chrysanthe s. r. o.
7. November 2023
Zmluva o poskytovaní služieb KODY SLOVAKIA s.r.o.
341/2023
0,00 € Správa majetku mesta Trnava, p.o. KODY SLOVAKIA s.r.o.
7. November 2023
Zmluva o nájme predajného zariadenia - Patrik Dodek
342/2023
0,00 € Správa majetku mesta Trnava, p.o. Patrik Dodek
7. November 2023
Zmluva o nájme predajného zariadenia - Sviečky Prometheus, s.r.o.
344/2023
0,00 € Správa majetku mesta Trnava, p.o. SVIEČKY – PROMETHEUS, s.r.o.
7. November 2023
Zmluva o posyktovaní služieb - Bystrické pochúťky s.r.o.
346/2023
0,00 € Správa majetku mesta Trnava, p.o. Bystrické pochúťky s. r. o.
7. November 2023
Zmluva o poskytovaní služieb - Vladimír Zabák
347/2023
0,00 € Správa majetku mesta Trnava, p.o. Vladimír Zabák
7. November 2023
Zmluva o poskytovaní služieb - Jozef Šógor
349/2023
0,00 € Správa majetku mesta Trnava, p.o. Jozef Šógor
7. November 2023
Zmluva o poskytovaní služieb - Pavol Šulan
351/2023
0,00 € Správa majetku mesta Trnava, p.o. Pavol Šulan
7. November 2023
Zmluva o poskytovaní služieb - František Compál
352/2023
0,00 € Správa majetku mesta Trnava, p.o. František Compál
7. November 2023
Zmluva o poskytovaní služieb - ADVENT 2023
353/2023
0,00 € Správa majetku mesta Trnava, p.o. Ján Lovás - Koliba Lovás
7. November 2023
Zmluva o poskytovaní služieb - Dobrôtky, s.r.o.
354/2023
0,00 € Správa majetku mesta Trnava, p.o. Dobrôtky s.r.o.
7. November 2023
Zmluva o poskytovaní služieb - ADVENT 2023
355/2023
0,00 € Správa majetku mesta Trnava, p.o. Langoše s.r.o.
7. November 2023
Zmluva o nájme predajného zariadenia - ADVENT 2023
356/2023
0,00 € Správa majetku mesta Trnava, p.o. Ing. Peter Kudláč - APIMED