Centrálny register zmlúv

Správa majetku mesta Trnava, p. o.

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
11. Júl 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov - Qintec a.s.
236/2023
0,00 € Správa majetku mesta Trnava, p.o. Qintec a.s.
12. Júl 2023
Zmluva o užívaní MZŠ na športové účely - Ice Skating Trnava
243/2023
0,00 € Správa majetku mesta Trnava, p.o. Ice Skating Trnava
12. Júl 2023
Dodatok č. 4 k Zmluve o dielo - HOUR, spol. s.r.o.
242/2023
0,00 € HOUR spol. s r.o. Správa majetku mesta Trnava, p.o.
12. Júl 2023
Zmluva o užívaní MŠH na športové účely - AK AŠK
244/2023
0,00 € Správa majetku mesta Trnava, p.o. Atletický klub AŠK Slávia Trnava
12. Júl 2023
Zmluva o užívaní MZŠ na športové účely - HK Trnava
245/2023
0,00 € Správa majetku mesta Trnava, p.o. Hokejový klub Trnava, občianske združenie
12. Júl 2023
Zmluva o výpožičke NP - MZŠ - HK Trnava
246/2023
0,00 € Správa majetku mesta Trnava, p.o. Hokejový klub Trnava, občianske združenie
13. Júl 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov - FCC Trnava s.r.o.
249/2023
0,00 € Správa majetku mesta Trnava, p.o. FCC Trnava, s.r.o.
17. Júl 2023
Zmluva o užívaní MŠH na športové účely - BK AŠK
250/2023
0,00 € Správa majetku mesta Trnava, p.o. Basketbalový klub AŠK Slávia Trnava
17. Júl 2023
Zmluva o užívaní MŠH na športové účely - Dušan Nebyla
251/2023
0,00 € Správa majetku mesta Trnava, p.o. Súkromné tanečné konzervatórium Dušana Nebylu, Kalinčiakova 47, Trnava
19. Júl 2023
Zmluva o odňatí a zverení majetku do správy - PO 01, PO 04
253/2023
0,00 € Mesto Trnava Správa majetku mesta Trnava, p.o.
19. Júl 2023
Zmluva o užívaní MŠH na športové účely - Line Dance
255/2023
0,00 € Správa majetku mesta Trnava, p.o. Ing. Viera Netoušková
21. Júl 2023
Dodatok č. 2 k Zmluve o pripojení a poskytovaní verejnej elektronickej komunikačnej služby pripojenie do siete internet
256/2023
0,00 € TT-IT, s.r.o. Správa majetku mesta Trnava, p.o.
25. Júl 2023
Zmluva o výpožičke hnuteľných vecí - MŠH - MKS
257/2023
0,00 € Správa majetku mesta Trnava, p.o. Zaži v Trnave - Mestské kultúrne stredisko
25. Júl 2023
Zamestnávateľská zmluva - DDS - Tatra banka
258/2023
0,00 € Doplnková dôchodková spoločnosť Tatra banky, a.s. Správa majetku mesta Trnava, p.o.
2. August 2023
Zmluva o užívaní MŠH na športové účely - KGS
254/2023
0,00 € Správa majetku mesta Trnava, p.o. Klub gymnastických športov Slávia Trnava
2. August 2023
Zmluva o užívaní MŠH na športové účely - JOGA
263/2023
0,00 € Správa majetku mesta Trnava, p.o. Sahadža joga Slovensko
10. August 2023
Zmluva o výpožičke nebytových priestorov - MŠH - TTSK
269/2023
0,00 € Správa majetku mesta Trnava, p.o. Trnavský samosprávny kraj
18. August 2023
Zmluva o nájme hnuteľných vecí - Obec Smolenice
273/2023
0,00 € Správa majetku mesta Trnava, p.o. Obec Smolenice
21. August 2023
Dohoda o prevode práv a povinností - Orange - 284
275/2023
0,00 € Mestské služby mesta Trnava Správa majetku mesta Trnava, p.o.
21. August 2023
Dohoda o prevode práv a povinností - Orange - 037
276/2023
0,00 € Mestské služby mesta Trnava Správa majetku mesta Trnava, p.o.