Centrálny register zmlúv

Správa majetku mesta Trnava, p. o.

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
23. Máj 2022
Zmluva o poskytovaní verejne dostupných služieb - Orange
61/2022
0,00 € Orange Slovensko, a.s. Správa majetku mesta Trnava, p.o.
23. Máj 2022
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb - Orange
62/2022
0,00 € Orange Slovensko, a.s. Správa majetku mesta Trnava, p.o.
24. Máj 2022
Zmluva o výpožičke nebytových priestorov - miniTrnava 2022
63/2022
0,00 € Správa majetku mesta Trnava, p.o. Mesto Trnava
24. Máj 2022
Zmluva o nájme nebytových priestorov
64/2022
0,00 € Správa majetku mesta Trnava, p.o. VUJE, a.s.
25. Máj 2022
Zmluva o nájme trhového miesta - priležitostný trh
65/2022
0,00 € Správa majetku mesta Trnava, p.o. Jana Hulínová
26. Máj 2022
Dodatok č. 1 k Zmluve o prevádzkovaní služby súkromnej bežpečnosti - technickej služby
66/2022
0,00 € ŽOS Bezpečnosť 1, s.r.o. Správa majetku mesta Trnava, p.o.
26. Máj 2022
Zmluva o poskytovaní bezpečnostných služieb - kúpalisko Castiglione
68/2022
0,00 € ŽOS Bezpečnosť spol.s.r.o. Správa majetku mesta Trnava, p.o.
26. Máj 2022
Zmluva o poskytovaní bezpečnostných služieb - kúpalisko Kamenný mlyn
67/2022
0,00 € ŽOS Bezpečnosť spol.s.r.o. Správa majetku mesta Trnava, p.o.
27. Máj 2022
Dodatok č. 2 k Zmluve o nájme NP - MŠH - Medirex
70/2022
0,00 € Správa majetku mesta Trnava, p.o. Medirex, a.s.
27. Máj 2022
Zmluva o zverení majetku do správy
71/2022
0,00 € Mesto Trnava Správa majetku mesta Trnava, p.o.
7. Jún 2022
Zmluva o nájme predajného stola - Mestský trh
114/2022
0,00 € Správa majetku mesta Trnava, p.o. fyzická osoba
9. Jún 2022
Dohoda o ukončení Zmluvy o nájme predajného stola - Mestský trh
123/2022
0,00 € Správa majetku mesta Trnava, p.o. fyzická osoba
9. Jún 2022
Zmluva o spracúvaní osobných údajov sprostredkovateľom - TT-IT
144/2022
0,00 € Správa majetku mesta Trnava, p.o. TT-IT, s.r.o.
15. Jún 2022
Zmluva o nájme trhového miesta - príležitostný trh
157/2022
0,00 € Správa majetku mesta Trnava, p.o. Jana Hulínová
15. Jún 2022
Dohoda o ukončení zmluvy - Mestský trh
160/2022
0,00 € Správa majetku mesta Trnava, p.o. fyzická osoba
15. Jún 2022
Neuvedené
159/2022
0,00 € Správa majetku mesta Trnava, p.o. Trnavský komorný orchester
20. Jún 2022
Rámcová zmluva na upratovaciu službu Purity of Life s.r.o.
174/2022
0,00 € PURITY of LIFE service s. r. o. Správa majetku mesta Trnava, p.o.
22. Jún 2022
Dodatok č. 5 k Zmluve o úrovni poskytovania služieb - SLA Zmluva
175/2022
0,00 € Správa majetku mesta Trnava, p.o. TT-IT, s.r.o.
22. Jún 2022
Dohoda o urovnaní - TT-IT, s.r.o.
176/2022
0,00 € Správa majetku mesta Trnava, p.o. TT-IT, s.r.o.
30. Jún 2022
Dodatok č. 1 k Zmluve o dodávke elektriny - Magna
196/2022
0,00 € MAGNA ENERGIA a.s. Správa majetku mesta Trnava, p.o.