Centrálny register zmlúv

Materská škola, Bajkalská 31, Prešov

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
21. Marec 2023
Zmluva o udelení licencie a ďalšej spolupráci
202300018/2023
0,00 € VIS Slovensko.s.r.o. Materská škola Bajkalská
20. Marec 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov
202300015/2023
0,00 € Materská škola Bajkalská Materská škola
20. Marec 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov
202300016/2023
0,00 € Materská škola Bajkalská Materská škola Bernolákova
20. Marec 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov
202300017/2023
0,00 € Materská škola Bajkalská Základná škola s materskou školou
18. Marec 2023
Kúpna zmluva
202300014/2023
84,00 € Mgr. Jana Paleschová Materská škola Bajkalská
1. Marec 2023
Rámcová zmluva o dodaní potravinového tovaru
202300010/2023
0,00 € RASLEN, spol. s r.o. Materská škola Bajkalská
1. Marec 2023
Rámcová zmluva o dodaní potravinového tovaru
202300011/2023
0,00 € ALEX plus, spol. s.r.o. Materská škola Bajkalská
1. Marec 2023
Rámcová zmluva o dodaní potravinového tovaru
202300012/2023
0,00 € HORESKO s.r.o. Materská škola Bajkalská
1. Marec 2023
Rámcová zmluva o dodaní potravinového tovaru
202300013/2023
0,00 € Štefan Bujňák Materská škola Bajkalská
27. Február 2023
Zmluva o dielo č.2023/001
202300009/2023
0,00 € Výťahy Východ s.r.o. Materská škola Bajkalská
6. Február 2023
Darovacia zmluva
202300008/2023
1 253,95 € SRRZ-RZ pri MŠ Bajkalská Materská škola Bajkalská
23. Január 2023
Príloha 3 k Zmluve č.926 zo dňa 1.1.2009
202300006/2023
0,00 € SPRAVBYTKOMFORT a.s. Prešov Materská škola Bajkalská
23. Január 2023
Príloha č.5 ku Zmluve o dodávke a odbere tepla č.926
202300007/2023
0,00 € SPRAVBYTKOMFORT a.s. Prešov Materská škola Bajkalská
17. Január 2023
Kolektívna zmluva na rok 2023
202300005/2022
0,00 € Materská škola Bajkalská Základná organizácia Odborového zväzu PŠaV na Slovensku pri Materskej škole Bajkalská, Prešov
16. Január 2023
Dodatok č.1 k rámcovej zmluve č.19/2022 zo dňa 23.11.2022
202300001/2022
0,00 € HORESKO s.r.o. Materská škola Bajkalská
16. Január 2023
Dodatok č.1 k rámcovej zmluve č.21/2022 zo 28.11.2022
202300002/2022
0,00 € ALEX plus, spol. s.r.o. Materská škola Bajkalská
16. Január 2023
Dodatok č.1 k rámcovej zmluve č.20/2022 zo dňa 24.11.2022
202300003/2022
0,00 € RASLEN, spol. s r.o. Materská škola Bajkalská
16. Január 2023
Dodatok č.1 k rámcovej zmluve č.22/2022 zo 28.11.2022
202300004/2022
0,00 € Štefan Bujňák Materská škola Bajkalská
10. Október 2022
Príloha 2 k Zmluve č.926 zo dňa 1.1.2009
202200014/2022
0,00 € SPRAVBYTKOMFORT a.s. Prešov Materská škola Bajkalská
28. November 2022
Príloha 2.1 k Zmluve č. 926 zo dňa 1.1.2009
202200017/2022
0,00 € SPRAVBYTKOMFORT a.s. Prešov Materská škola Bajkalská