Centrálny register zmlúv

Materská škola, Bajkalská 31, Prešov

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
18. September 2023
Zmluva č.1363/2023/OPR o poskytnutí dotácie
202300044/2023
5 000,00 € Prešovský samosprávny kraj Materská škola profesorky Márie Podhájeckej, Bajkalská 31, Prešov
11. September 2023
Darovacia zmluva
202300041/2023
4 048,00 € Materská škola profesorky Márie Podhájeckej, Bajkalská 31, Prešov Rodičovské združenie pri MŠ Bajkalská
6. Február 2023
Darovacia zmluva
202300008/2023
1 253,95 € SRRZ-RZ pri MŠ Bajkalská Materská škola Bajkalská
30. Január 2024
Zmluva o poskytnutí služieb
202400009/2024
440,00 € Ondrej Pašmík - video & website Materská škola profesorky Márie Podhájeckej, Bajkalská 31, Prešov
11. September 2023
Zmluva o poskytovaní služieb
202300040/2023
384,00 € Ondrej Pašmík - video & website Materská škola profesorky Márie Podhájeckej, Bajkalská 31, Prešov
18. Marec 2023
Kúpna zmluva
202300014/2023
84,00 € Mgr. Jana Paleschová Materská škola Bajkalská
24. Máj 2022
Príloha 3 k Zmluve č.926 zo dňa 1.1.2009 - Oznámenie o cene Tepla
202200009/2022
0,00 € Neuvedené Neuvedené
5. September 2022
Zmluva o nájme nebytových priestorov
202200010/2022
0,00 € Materská škola Bajkalská Materská škola Zemplínska
12. September 2022
Príloha 3 k Zmluve č.926 zo dňa 1.1.2009
202200011/2022
0,00 € Neuvedené Neuvedené
26. September 2022
Zmluva o nájme nebytových priestorov
202200012/2022
0,00 € Materská škola Bajkalská Materská škola Čapajevova
8. Október 2022
Zmluva o nájme nebytových priestorov
202200013/2022
0,00 € Materská škola Bajkalská Materská škola M. Nešpora
10. Október 2022
Príloha 2 k Zmluve č.926 zo dňa 1.1.2009
202200014/2022
0,00 € SPRAVBYTKOMFORT a.s. Prešov Materská škola Bajkalská
24. Október 2022
Zmluva o nájme nebytových priestorov
202200015/2022
0,00 € Materská škola Bajkalská Materská škola Čapajevova
15. November 2022
Zmluva o nájme nebytových priestorov
202200016/2022
0,00 € Materská škola Bajkalská Materská škola Budovateľská
28. November 2022
Príloha 2.1 k Zmluve č. 926 zo dňa 1.1.2009
202200017/2022
0,00 € SPRAVBYTKOMFORT a.s. Prešov Materská škola Bajkalská
5. December 2022
Rámcová zmluva o dodaní potravinového tovaru
202200019/2022
0,00 € HORESKO s.r.o. Materská škola Bajkalská
5. December 2022
Rámcová zmluva o dodaní potravinového tovaru
202200020/2022
0,00 € RASLEN, spol. s r.o. Materská škola Bajkalská
5. December 2022
Rámcová zmluva o dodaní potravinového tovaru
202200021/2022
0,00 € ALEX plus, spol. s.r.o. Materská škola Bajkalská
5. December 2022
Rámcová zmluva o dodaní potravinového tovaru
202200022/2022
0,00 € Štefan Bujňák Materská škola Bajkalská
12. December 2022
Rámcová zmluva o poskytovaní služieb pri zbere a odvoze odpadu
202200023/2022
0,00 € ESPIK Group s.r.o. Materská škola Bajkalská