Centrálny register zmlúv
Úrad vlády Slovenskej republiky
Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava
Telefón: 02/572 95 111, Fax: 02/524 97 595
info@vlada.gov.sk  www.crz.gov.sk

Materská škola, Bajkalská 31, Prešov

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
8. Apríl 2024
Dodatok č.3 k Zmluve o poskytnutí služieb
202400020/2024
0,00 € CUBS plus, s. r. o. Materská škola profesorky Márie Podhájeckej, Bajkalská 31, Prešov
8. Apríl 2024
Zmluva o nájme nebytových priestorov
202400021/2024
0,00 € Materská škola profesorky Márie Podhájeckej, Bajkalská 31, Prešov Materská škola Budovateľská
8. Apríl 2024
Zmluva o nájme nebytových priestorov
202400022/2024
0,00 € Materská škola profesorky Márie Podhájeckej, Bajkalská 31, Prešov Materská škola Čergovská
4. Marec 2024
Zmluva o združenej dodávke elektriny s prevzatím zodpovednosti za odchýlku č.1131561
202400013/2024
0,00 € Energie2, a.s. Materská škola profesorky Márie Podhájeckej, Bajkalská 31, Prešov
27. Marec 2024
Dodatok č.1 ku Kolektívnej zmluve
202400019/2024
0,00 € Základná organizácia Odborového zväzu PŠaV na Slovensku pri Materskej škole Bajkalská, Prešov Materská škola profesorky Márie Podhájeckej, Bajkalská 31, Prešov
25. Marec 2024
Zmluva o nájme nebytových priestorov
202400018/2024
0,00 € Materská škola profesorky Márie Podhájeckej, Bajkalská 31, Prešov Základná škola s materskou školou, Námestie Kráľovnej pokoja 14287/4, Prešov
15. Marec 2024
Zmluva o dkelo na servis a údržbu výťahu č.2024/04
202400016/2024
0,00 € Výťahy Východ s.r.o. Materská škola profesorky Márie Podhájeckej, Bajkalská 31, Prešov
11. Marec 2024
Zmluva o nájme nebytových priestorov
202400014/2024
0,00 € Materská škola profesorky Márie Podhájeckej, Bajkalská 31, Prešov Materská škola Čergovská
11. Marec 2024
Zmluva o nájme nebytových priestorov
202400015/2024
0,00 € Materská škola profesorky Márie Podhájeckej, Bajkalská 31, Prešov Materská škola Solivarská
11. Marec 2024
Zmluva o poskytovaní služby
202400017/2024
0,00 € Československá obchodná banka, a.s. Materská škola profesorky Márie Podhájeckej, Bajkalská 31, Prešov
23. Február 2024
Zmluva o nájme nebytových priestorov
202400012/2024
0,00 € Materská škola profesorky Márie Podhájeckej, Bajkalská 31, Prešov Základná škola s materskou školou Hrabkov 159
13. Február 2024
Zmluva o nájme nebytových priestorov
202400011/2024
0,00 € Materská škola profesorky Márie Podhájeckej, Bajkalská 31, Prešov Materská škola A. Prídavka
6. Február 2024
Rámcová zmluva o dodaní potravinového tovaru
202400010/2024
0,00 € Štefan Bujňák Materská škola profesorky Márie Podhájeckej, Bajkalská 31, Prešov
30. Január 2024
Zmluva o poskytnutí služieb
202400009/2024
440,00 € Ondrej Pašmík - video & website Materská škola profesorky Márie Podhájeckej, Bajkalská 31, Prešov
30. Január 2024
Zmluva o nájme nebytových priestorov
202400008/2024
0,00 € Materská škola profesorky Márie Podhájeckej, Bajkalská 31, Prešov Mesto Sabinov, Materská škola
22. Január 2024
Príloha 2.2 k zmluve č.926 zo dňa 1.1.2009
202400007/2024
0,00 € SPRAVBYTKOMFORT a.s. Prešov Materská škola profesorky Márie Podhájeckej, Bajkalská 31, Prešov
15. Január 2024
Príloha 3 k Zmluve č.926 zo dňa 1.1.20009
202400005/2023
0,00 € SPRAVBYTKOMFORT a.s. Prešov Materská škola profesorky Márie Podhájeckej, Bajkalská 31, Prešov
15. Január 2024
Príloha č.5 ku Zmluve o dodávke a odbere tepla č.926
202400006/2023
0,00 € SPRAVBYTKOMFORT a.s. Prešov Materská škola profesorky Márie Podhájeckej, Bajkalská 31, Prešov
10. Január 2024
Kolektívna zmluva na rok 2024
202400004/2023
0,00 € Základná organizácia Odborového zväzu PŠaV na Slovensku pri Materskej škole Bajkalská, Prešov Materská škola profesorky Márie Podhájeckej, Bajkalská 31, Prešov
8. Január 2024
Rámcová zmluva o dodaní potravinového tovaru
202400001/2024
0,00 € ALEX plus, spol. s.r.o. Materská škola profesorky Márie Podhájeckej, Bajkalská 31, Prešov