Centrálny register zmlúv

Základná škola, Adyho 6, Štúrovo

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
15. Marec 2024
Zmluva o dielo
RZ5/2024
13 115,90 € MK-FLOORS, s.r.o. Základná škola, Adyho 6, Štúrovo
6. Marec 2024
Zmluva o spolupráci
4/2024
0,00 € Univerzita Mateja Bela v Banskej Bytrici Základná škola, Adyho 6, Štúrovo
6. Marec 2024
Zmluva o dielo
RZ 3/2024
15 455,00 € Kilar Stav SK s.r.o. Základná škola, Adyho 6, Štúrovo
6. Marec 2024
Kúpna zmluva
RZ 4/2024
11 400,00 € Zoltán Kovács Základná škola, Adyho 6, Štúrovo
19. Február 2024
Kolektívna zmluva 2024
Kolektívna zmluva 2024
0,00 € Základná škola Základná škola, Adyho 6, Štúrovo
29. November 2023
Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu
11-423983
532,00 € UNION poisťovňa a.s. Základná škola, Adyho 6, Štúrovo
31. Október 2023
Dohoda o vzájomnej spolupráci pri účasti školy v programe "Školy, ktoré menia svet pre materské školy a 1. stupeň základných škôl"
RZ10/2023
300,00 € Inštitút pre aktívne občianstvo Základná škola, Adyho 6, Štúrovo
31. Október 2023
Dodatok č. 1 k zmluve o spolupráci a podpore pri zabezpečení realizácie "Po škole s McDonald´s Cupom"
Dodatok č. 1 k zmluve o spolupráci a podpore pri zabezpečení realizácie "Po škole s McDonald´s Cupom"
0,00 € Slovenský futbalový zväz Základná škola, Adyho 6, Štúrovo
31. Október 2023
Dodatok č. 4 k zmluve o spolupráci a podpore pri zabezpečení realizácie "Dajme spolu gól"
Dodatok č. 4 k zmluve o spolupráci a podpore pri zabezpečení realizácie "Dajme spolu gól"
0,00 € Slovenský futbalový zväz Základná škola, Adyho 6, Štúrovo
31. Október 2023
Dohoda na školský rok 2023/2024 o spolupráci medzi ZŠ Štúrovo a Súkromným špecializovaným centrom poradenstva a prevencie pre deti a žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou v Šuranoch
RZ12/2023
0,00 € Súkromné špecializované centrum poradenstva a prevencie pre deti a žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou Základná škola, Adyho 6, Štúrovo
31. Október 2023
Dodatok č. 18/2023 k zmluve o dodávke plynu
Dodatok č 18/2023 k zmluve o dodávke plynu
0,00 € Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Základná škola, Adyho 6, Štúrovo
31. Október 2023
Zmluva o združenej dodávke elektriny
5100035711
0,00 € Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Základná škola, Adyho 6, Štúrovo
31. Október 2023
Mandátna zmluva
RZ 16/2023
0,00 € Judit Csókás Základná škola, Adyho 6, Štúrovo
23. August 2023
Zmluva o vzájomnej spolupráci pri implementácii projektových aktivít v rámci NP "Podpora pomáhajúcich profesií 3"
2023_KGR_POP3ZŠ_PKPO_768
0,00 € Národný inštitút vzdelávania a mládeže Základná škola, Adyho 6, Štúrovo
31. Júl 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie na podporu kultúry
889/2023/KULTaCR
500,00 € Nitriansky samosprávny kraj Základná škola, Adyho 6, Štúrovo
7. Jún 2023
Príkazná zmluva
09.VO/10/2023/EL-KSVO
0,00 € KOMUNAL SERVIS - Verejné obstarávanie, s.r.o. Základná škola, Adyho 6, Štúrovo
5. Jún 2023
Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou
7/1000201069
0,00 € Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a..s. Základná škola, Adyho 6, Štúrovo
2. Máj 2023
Darovacia zmluva
RZ3/2023
4 848,00 € Rodičovské združenie pri ZŠ Základná škola, Adyho 6, Štúrovo
2. Máj 2023
Darovacia zmluva
RZ4/2023
95,99 € Rodičovské združenie pri ZŠ Základná škola, Adyho 6, Štúrovo
2. Máj 2023
Darovacia zmluva
RZ5/2023
1 559,80 € Rodičovské združenie pri ZŠ Základná škola, Adyho 6, Štúrovo