Centrálny register zmlúv

Základná škola, Adyho 6, Štúrovo

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
27. Marec 2023
Kolektívna zmluva 2023
KZ 2023
0,00 € Základná škola Základná škola, Adyho 6, Štúrovo
27. Marec 2023
Dohoda č. 23/17/054/221 o zabezpečení podmienok vykonávania praxe pre uchádzača o zamestnannie v rámci národného projektu "Prax pre mladých"
Dohoda č. 23/17/054/221.
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Zámky Základná škola, Adyho 6, Štúrovo
25. November 2022
Dodatok č. 17/2022 k zmluve o dodávke plynu
Dodatok č. 17/2022
0,00 € Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Základná škola, Adyho 6, Štúrovo
25. November 2022
Dodatok č. 3 k zmluve o spolupráci a podpore pri zabezpečení realizácie projektu "Dajme spolu gól"
Dodatok č. 3
0,00 € Slovenský futbalový zväz Základná škola, Adyho 6, Štúrovo
25. November 2022
Zmluva o spolupráci a podpore pri zabezpečení realizácie projektu "Po škole s McDonalds´Cupom"
RZ3/2022
0,00 € Slovenský futbalový zväz Základná škola, Adyho 6, Štúrovo
25. November 2022
Dodatok č. 2 ku zmluve o zabezpečení výkonu pracovnej zdravotnej služby
Dodatok č. 2
0,00 € MEDIRESC, s.r.o. Základná škola, Adyho 6, Štúrovo
25. November 2022
Zmluva o poskytovaní služieb ŠVVP
RZ5/2022
1 000,00 € Mgr. Adriana Gábrišová Základná škola, Adyho 6, Štúrovo
24. November 2022
Zmluva o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov
ZO/2022NRP7446-2
648,00 € Osobnyudaj.sk - NR, s.r.o. Základná škola, Adyho 6, Štúrovo