Centrálny register zmlúv

Základná škola, Adyho 6, Štúrovo

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
6. Marec 2024
Zmluva o dielo
RZ 3/2024
15 455,00 € Kilar Stav SK s.r.o. Základná škola, Adyho 6, Štúrovo
15. Marec 2024
Zmluva o dielo
RZ5/2024
13 115,90 € MK-FLOORS, s.r.o. Základná škola, Adyho 6, Štúrovo
6. Marec 2024
Kúpna zmluva
RZ 4/2024
11 400,00 € Zoltán Kovács Základná škola, Adyho 6, Štúrovo
2. Máj 2023
Darovacia zmluva
RZ3/2023
4 848,00 € Rodičovské združenie pri ZŠ Základná škola, Adyho 6, Štúrovo
2. Máj 2023
Darovacia zmluva
RZ5/2023
1 559,80 € Rodičovské združenie pri ZŠ Základná škola, Adyho 6, Štúrovo
25. November 2022
Zmluva o poskytovaní služieb ŠVVP
RZ5/2022
1 000,00 € Mgr. Adriana Gábrišová Základná škola, Adyho 6, Štúrovo
24. November 2022
Zmluva o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov
ZO/2022NRP7446-2
648,00 € Osobnyudaj.sk - NR, s.r.o. Základná škola, Adyho 6, Štúrovo
29. November 2023
Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu
11-423983
532,00 € UNION poisťovňa a.s. Základná škola, Adyho 6, Štúrovo
31. Júl 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie na podporu kultúry
889/2023/KULTaCR
500,00 € Nitriansky samosprávny kraj Základná škola, Adyho 6, Štúrovo
31. Október 2023
Dohoda o vzájomnej spolupráci pri účasti školy v programe "Školy, ktoré menia svet pre materské školy a 1. stupeň základných škôl"
RZ10/2023
300,00 € Inštitút pre aktívne občianstvo Základná škola, Adyho 6, Štúrovo
2. Máj 2023
Darovacia zmluva
RZ4/2023
95,99 € Rodičovské združenie pri ZŠ Základná škola, Adyho 6, Štúrovo
25. November 2022
Dodatok č. 3 k zmluve o spolupráci a podpore pri zabezpečení realizácie projektu "Dajme spolu gól"
Dodatok č. 3
0,00 € Slovenský futbalový zväz Základná škola, Adyho 6, Štúrovo
25. November 2022
Zmluva o spolupráci a podpore pri zabezpečení realizácie projektu "Po škole s McDonalds´Cupom"
RZ3/2022
0,00 € Slovenský futbalový zväz Základná škola, Adyho 6, Štúrovo
25. November 2022
Dodatok č. 2 ku zmluve o zabezpečení výkonu pracovnej zdravotnej služby
Dodatok č. 2
0,00 € MEDIRESC, s.r.o. Základná škola, Adyho 6, Štúrovo
25. November 2022
Dodatok č. 17/2022 k zmluve o dodávke plynu
Dodatok č. 17/2022
0,00 € Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Základná škola, Adyho 6, Štúrovo
27. Marec 2023
Kolektívna zmluva 2023
KZ 2023
0,00 € Základná škola Základná škola, Adyho 6, Štúrovo
27. Marec 2023
Dohoda č. 23/17/054/221 o zabezpečení podmienok vykonávania praxe pre uchádzača o zamestnannie v rámci národného projektu "Prax pre mladých"
Dohoda č. 23/17/054/221.
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Zámky Základná škola, Adyho 6, Štúrovo
5. Jún 2023
Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou
7/1000201069
0,00 € Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a..s. Základná škola, Adyho 6, Štúrovo
7. Jún 2023
Príkazná zmluva
09.VO/10/2023/EL-KSVO
0,00 € KOMUNAL SERVIS - Verejné obstarávanie, s.r.o. Základná škola, Adyho 6, Štúrovo
23. August 2023
Zmluva o vzájomnej spolupráci pri implementácii projektových aktivít v rámci NP "Podpora pomáhajúcich profesií 3"
2023_KGR_POP3ZŠ_PKPO_768
0,00 € Národný inštitút vzdelávania a mládeže Základná škola, Adyho 6, Štúrovo