Centrálny register zmlúv

Trnavský samosprávny kraj

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
5. December 2022
Dohoda o zmene v osobe účastníka zmluvy o poskytovaní verejných služieb - dohoda o prevzatí dlhu
Dohoda o zmene v osobe účastníka zmluvy o poskytovaní verejných služieb - dohoda o prevzatí dlhu
0,00 € Slovak Telekom, a.s. Trnavský samosprávny kraj
6. December 2022
Dodatok č. 2 k Zmluve o ubytovaní
Dodatok č. 2 k Zmluve o ubytovaní
0,00 € Mgr. Peter K. Trnavský samosprávny kraj
6. December 2022
ZMLUVA O BUDÚCEJ ZMLUVE O ZRIADENÍ VECNÝCH BREMIEN
ZMLUVA O BUDÚCEJ ZMLUVE O ZRIADENÍ VECNÝCH BREMIEN
0,00 € Západoslovenská distribučná, a. s. Trnavský samosprávny kraj
8. December 2022
DODATOK č. 3 k Zmluve o poskytnutí návratnej finančnej výpomoci zo dňa 13.11.2019
DODATOK č. 3 k Zmluve o poskytnutí návratnej finančnej výpomoci zo dňa 13.11.2019
0,00 € Letisko Piešťany, a. s. Trnavský samosprávny kraj
12. December 2022
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí návratnej finančnej výpomoci zo dňa 25.5.2022
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí návratnej finančnej výpomoci zo dňa 25.5.2022
0,00 € Zdravá župa, s.r.o. Trnavský samosprávny kraj
12. December 2022
DOHODA O ZMENE V OSOBE ÚČASTNÍKA ZMLUVY O POSKYTOVANÍ VEREJNÝCH SLUŽIEB - DOHODA O PREVZATÍ DLHU
DOHODA O ZMENE V OSOBE ÚČASTNÍKA ZMLUVY O POSKYTOVANÍ VEREJNÝCH SLUŽIEB - DOHODA O PREVZATÍ DLHU
0,00 € Slovak Telekom, a.s. Trnavský samosprávny kraj
13. December 2022
Dodatok č. 6 k Zmluve o výpožičke motorového vozidla č. PZY/130/2017
Dodatok č. 6 k Zmluve o výpožičke motorového vozidla č. PZY/130/2017
0,00 € Letisko Piešťany, a.s. Trnavský samosprávny kraj
13. December 2022
Dodatok č. 3 k Zmluve o dielo 53/2021/OSaP
Dodatok č. 3 k Zmluve o dielo 53/2021/OSaP
0,00 € Združenie SMS-Kovo-Sklo Hlohovec / Člen združenia: Stavomontáže, Kovo-Sklo s.r.o. (IČO 31 596 401) Trnavský samosprávny kraj
13. December 2022
Zmluva o zverení hnuteľného majetku do správy
Zmluva o zverení hnuteľného majetku do správy
0,00 € Domov sociálnych služieb pre dospelých v Hornom Bare Trnavský samosprávny kraj
14. December 2022
Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve č. 45/2021/OSaP
Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve č. 45/2021/OSaP
0,00 € Obec Zavar Trnavský samosprávny kraj
14. December 2022
ZMLUVA O POSKYTOVANÍ SLUŽBY
ZMLUVA O POSKYTOVANÍ SLUŽBY
0,00 € EuroSMS s.r.o. / DATALAN, a. s. (IČO 35 810 734) Trnavský samosprávny kraj
14. December 2022
Dohoda o príležitostnom spoločnom verejnom obstarávaní
Dohoda o príležitostnom spoločnom verejnom obstarávaní
0,00 € Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda Trnavský samosprávny kraj
14. December 2022
Dohoda o príležitostnom spoločnom verejnom obstarávaní
Dohoda o príležitostnom spoločnom verejnom obstarávaní
0,00 € Hotelová akadémia Ľudovíta Wintera Piešťany Trnavský samosprávny kraj
14. December 2022
Dohoda o príležitostnom spoločnom verejnom obstarávaní
Dohoda o príležitostnom spoločnom verejnom obstarávaní
0,00 € Vlastivedné múzeum v Galante Trnavský samosprávny kraj
14. December 2022
Dohoda o príležitostnom spoločnom verejnom obstarávaní
Dohoda o príležitostnom spoločnom verejnom obstarávaní
0,00 € Západoslovenské múzeum v Trnave Trnavský samosprávny kraj
14. December 2022
Dohoda o príležitostnom spoločnom verejnom obstarávaní
Dohoda o príležitostnom spoločnom verejnom obstarávaní
0,00 € Správa a údržba ciest TTSK Trnavský samosprávny kraj
14. December 2022
Dodatok č. 1 k Zmluve o ubytovaní č. 1/2022
Dodatok č. 1 k Zmluve o ubytovaní č. 1/2022
0,00 € Mgr. Marek K. Trnavský samosprávny kraj
15. December 2022
Zámenná zmluva
Zámenná zmluva
0,00 € Mesto Trnava Trnavský samosprávny kraj
19. December 2022
Zmluva č. 15/2022 o poskytnutí finančného príspevku na bývanie
Zmluva č. 15/2022 o poskytnutí finančného príspevku na bývanie
0,00 € Ing. Lucia F. Trnavský samosprávny kraj
19. December 2022
Dohoda č. 27/2022 o bezodplatnom prechode majetku štátu
Dohoda č. 27/2022 o bezodplatnom prechode majetku štátu
0,00 € Slovenská republika – Okresný úrad Trnava Trnavský samosprávny kraj