Centrálny register zmlúv

Trnavský samosprávny kraj

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
15. November 2022
ZMLUVA O ZRIADENÍ VECNÉHO BREMENA
ZMLUVA O ZRIADENÍ VECNÉHO BREMENA
0,00 € Mesto Trnava Trnavský samosprávny kraj
15. November 2022
DODATOK č. 3/2022 k Zmluve č. 04/2021/Hrabiny-ŠZ/C
DODATOK č. 3/2022 k Zmluve č. 04/2021/Hrabiny-ŠZ/C
0,00 € Domov sociálnych služieb Hrabiny Trnavský samosprávny kraj
15. November 2022
DODATOK č. 3/2022 k Zmluve č. 05/2021/Hrabiny-ŠZ/C
DODATOK č. 3/2022 k Zmluve č. 05/2021/Hrabiny-ŠZ/C
0,00 € Domov sociálnych služieb Hrabiny Trnavský samosprávny kraj
15. November 2022
DODATOK č. 3/2022 k Zmluve č. 15/2021/Hrabiny-DSS/C
DODATOK č. 3/2022 k Zmluve č. 15/2021/Hrabiny-DSS/C
0,00 € Domov sociálnych služieb Hrabiny Trnavský samosprávny kraj
15. November 2022
DODATOK č. 2/2022 k Zmluve č. 04/2022/DETVA-DSS/C
DODATOK č. 2/2022 k Zmluve č. 04/2022/DETVA-DSS/C
0,00 € Domov sociálnych služieb DETVA Trnavský samosprávny kraj
21. November 2022
Dohoda o zmene v osobe účastníka zmluvy o poskytovaní verejných služieb
Dohoda o zmene v osobe účastníka zmluvy o poskytovaní verejných služieb
0,00 € Slovak Telekom, a.s. Trnavský samosprávny kraj
21. November 2022
ZMLUVA O POSKYTOVANÍ SLUŽIEB V ODPADOVOM HOSPODÁRSTVE číslo: S22T301744
ZMLUVA O POSKYTOVANÍ SLUŽIEB V ODPADOVOM HOSPODÁRSTVE číslo: S22T301744
0,00 € FCC Trnava, s.r.o. Trnavský samosprávny kraj
21. November 2022
Zmluva o poskytovaní služieb
Zmluva o poskytovaní služieb
0,00 € MiGulli, spol. s.r.o Trnavský samosprávny kraj
24. November 2022
Zmluva o partnerstve
Zmluva o partnerstve
0,00 € Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková Trnavský samosprávny kraj
24. November 2022
Zmluva o partnerstve
Zmluva o partnerstve
0,00 € Domov sociálnych služieb pre dospelých v Moravskom sv. Ján Trnavský samosprávny kraj
24. November 2022
Zmluva o partnerstve
Zmluva o partnerstve
0,00 € Špecializované zariadenie v Trnave Trnavský samosprávny kraj
24. November 2022
Zmluva o partnerstve
Zmluva o partnerstve
0,00 € Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov Trnavský samosprávny kraj
24. November 2022
Zmluva o partnerstve
Zmluva o partnerstve
0,00 € Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov Trnavský samosprávny kraj
24. November 2022
Zmluva o partnerstve
Zmluva o partnerstve
0,00 € Centrum sociálnych služieb Rohov Trnavský samosprávny kraj
24. November 2022
Memorandum of cooperation
Memorandum of cooperation
0,00 € Taiwan - Yilan County Trnavský samosprávny kraj
25. November 2022
Zmluva o zrušení vecného bremena
Zmluva o zrušení vecného bremena
0,00 € EMOTRANS, spol. s r.o. Trnavský samosprávny kraj
28. November 2022
Dodatok č. 1 k Zmluve č. 2022/ORG/R/K/GA/0194 o poskytnutí účelovej dotácie
Dodatok č. 1 k Zmluve č. 2022/ORG/R/K/GA/0194 o poskytnutí účelovej dotácie
0,00 € Oblastný výbor ZMPS pre región Galanta a Šaľa (IČO: 173143480005) Trnavský samosprávny kraj
2. December 2022
Z M L U V A o výpožičke hnuteľného majetku
Z M L U V A o výpožičke hnuteľného majetku
0,00 € KIRA n.o. Trnavský samosprávny kraj
5. December 2022
Dodatok č. 1 k Zmluve č. 2022/ORG/R/KGA/0173 o poskytnutí účelovej dotácie
Dodatok č. 1 k Zmluve č. 2022/ORG/R/KGA/0173 o poskytnutí účelovej dotácie
0,00 € Združenie Galanta a okolie / Galánta és Vidéke Társulás Trnavský samosprávny kraj
5. December 2022
Dodatok č. 1 k Zmluve č. 2022/ORG/R/Z/GA/0157 o poskytnutí účelovej dotácie
Dodatok č. 1 k Zmluve č. 2022/ORG/R/Z/GA/0157 o poskytnutí účelovej dotácie
0,00 € Združenie Galanta a okolie / Galánta és Vidéke Társulás Trnavský samosprávny kraj