Centrálny register zmlúv

Trnavský samosprávny kraj

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
31. Október 2022
ZMLUVA O BUDÚCEJ ZMLUVE O ZRIADENÍ VECNÉHO BREMENA
ZMLUVA O BUDÚCEJ ZMLUVE O ZRIADENÍ VECNÉHO BREMENA
0,00 € Obec Horné Mýto Trnavský samosprávny kraj
3. November 2022
Dodatok č. 3 k Zmluve o dielo č. 25/2021/OSaP
Dodatok č. 3 k Zmluve o dielo č. 25/2021/OSaP
0,00 € DAG SLOVAKIA, a. s. Trnavský samosprávny kraj
3. November 2022
Z M L U V A o výpožičke
Z M L U V A o výpožičke
0,00 € ARRIVA Trnava, a. s. Trnavský samosprávny kraj
3. November 2022
Z M L U V A o výpožičke
Z M L U V A o výpožičke
0,00 € SAD Dunajská Streda, a. s. Trnavský samosprávny kraj
3. November 2022
Z M L U V A o výpožičke
Z M L U V A o výpožičke
0,00 € SKAND Skalica, spol. s.r.o. Trnavský samosprávny kraj
3. November 2022
Dohoda o ukončení Zmluvy o spolupráci pri používaní a prevádzke knižnično-informačného systému Virtua a spolupráci na projekte KIS3G1 zo dňa 03.09.2007
Dohoda o ukončení Zmluvy o spolupráci pri používaní a prevádzke knižnično-informačného systému Virtua a spolupráci na projekte KIS3G1 zo dňa 03.09.2007
0,00 € Slovenská národná knižnica v Martine (IČO 36138517) / Záhorská knižnica (IČO 36088226) Trnavský samosprávny kraj
3. November 2022
Dohoda o ukončení Zmluvy o spolupráci pri používaní a prevádzke knižnično-informačného systému Virtua a spolupráci na projekte KIS3G1 zo dňa 03.09.2007
Dohoda o ukončení Zmluvy o spolupráci pri používaní a prevádzke knižnično-informačného systému Virtua a spolupráci na projekte KIS3G1 zo dňa 03.09.2007
0,00 € Slovenská národná knižnica v Martine (IČO 36138517) / Galantská knižnica (IČO 36088242) Trnavský samosprávny kraj
3. November 2022
Dohoda o ukončení Zmluvy o spolupráci pri používaní a prevádzke knižnično-informačného systému Virtua a spolupráci na projekte KIS3G1 zo dňa 03.09.2007
Dohoda o ukončení Zmluvy o spolupráci pri používaní a prevádzke knižnično-informačného systému Virtua a spolupráci na projekte KIS3G1 zo dňa 03.09.2007
0,00 € Slovenská národná knižnica v Martine (IČO 36138517) / Žitnoostrovská knižnica (IČO 36088323) Trnavský samosprávny kraj
3. November 2022
Dohoda o ukončení Zmluvy o spolupráci pri používaní a prevádzke knižnično-informačného systému Virtua a spolupráci na projekte KIS3G1 zo dňa 03.09.2007
Dohoda o ukončení Zmluvy o spolupráci pri používaní a prevádzke knižnično-informačného systému Virtua a spolupráci na projekte KIS3G1 zo dňa 03.09.2007
0,00 € Slovenská národná knižnica v Martine (IČO 36138517) / Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave (IČO 00182826) Trnavský samosprávny kraj
4. November 2022
Dodatok č. 1 k Zmluve č. 2022/ORG/R/K/GA/0186 o poskytnutí účelovej dotácie
Dodatok č. 1 k Zmluve č. 2022/ORG/R/K/GA/0186 o poskytnutí účelovej dotácie
0,00 € TOLERANCIA n.o. Trnavský samosprávny kraj
4. November 2022
Dodatok č. 1 k Zmluve č. 2022/ORG/R/K/GA/0185 o poskytnutí účelovej dotácie
Dodatok č. 1 k Zmluve č. 2022/ORG/R/K/GA/0185 o poskytnutí účelovej dotácie
0,00 € TOLERANCIA n.o. Trnavský samosprávny kraj
4. November 2022
Zmluva o servisnej službe
Zmluva o servisnej službe
0,00 € CWS-boco Slovensko, s.r.o. Trnavský samosprávny kraj
7. November 2022
Zmluva č. 12/2022/Javorina-ŠZ/C o úhrade ekonomicky oprávnených nákladov
Zmluva č. 12/2022/Javorina-ŠZ/C o úhrade ekonomicky oprávnených nákladov
0,00 € Centrum sociálnych služieb - DOMOV JAVORINA Trnavský samosprávny kraj
7. November 2022
Zmluva č. 14/2022 o poskytnutí finančného príspevku na bývanie
Zmluva č. 14/2022 o poskytnutí finančného príspevku na bývanie
0,00 € Mgr. Jana H., PhD. Trnavský samosprávny kraj
7. November 2022
Zmluva č. 11/2022 o poskytnutí finančného príspevku na bývanie
Zmluva č. 11/2022 o poskytnutí finančného príspevku na bývanie
0,00 € Mgr. Dominika H. Trnavský samosprávny kraj
8. November 2022
Zmluva o zverení nehnuteľného majetku do správy č. 2022-041-OÚ
2022-041-OÚ
0,00 € Správa a údržba ciest TTSK Trnavský samosprávny kraj
8. November 2022
Zmluva o zverení nehnuteľného majetku do správy č. 2022-043-OÚ
2022-043-OÚ
0,00 € Správa a údržba ciest TTSK Trnavský samosprávny kraj
9. November 2022
Zmluva č. 13/2022 o poskytnutí finančného príspevku na bývanie
Zmluva č. 13/2022 o poskytnutí finančného príspevku na bývanie
0,00 € Ing. Mária R. Trnavský samosprávny kraj
9. November 2022
Dodatok č. 1 ku Kolektívnej zmluve na rok 2022
Dodatok č. 1 ku Kolektívnej zmluve na rok 2022
0,00 € Základná organizácia Slovenského odborového zväzu verejnej správy a kultúry pri Trnavskom samosprávnom kraji Trnavský samosprávny kraj
9. November 2022
Zmluva č. 13/2022/Môjdomov-ŠZ/C o úhrade ekonomicky oprávnených nákladov
Zmluva č. 13/2022/Môjdomov-ŠZ/C o úhrade ekonomicky oprávnených nákladov
0,00 € „Môj domov“ zariadenie sociálnych služieb Topoľčany Trnavský samosprávny kraj