Centrálny register zmlúv

Trnavský samosprávny kraj

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
13. Október 2022
Z M L U V A o zverení hnuteľného majetku do správy
Z M L U V A o zverení hnuteľného majetku do správy
0,00 € Galantské osvetové stredisko Trnavský samosprávny kraj
13. Október 2022
Kúpna zmluva č. 41/2022/ORP
41/2022/ORP
0,00 € ŽP EKO QELET a. s. Trnavský samosprávny kraj
17. Október 2022
Z M L U V A o zverení hnuteľného majetku do správy
Z M L U V A o zverení hnuteľného majetku do správy
0,00 € Trnavské osvetové stredisko Trnavský samosprávny kraj
17. Október 2022
Z M L U V A o zverení hnuteľného majetku do správy
Z M L U V A o zverení hnuteľného majetku do správy
0,00 € Domov sociálnych služieb pre dospelých v Zavare Trnavský samosprávny kraj
18. Október 2022
Z M L U V A o zverení hnuteľného majetku do správy
Z M L U V A o zverení hnuteľného majetku do správy
0,00 € Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave Trnavský samosprávny kraj
18. Október 2022
Z M L U V A o zverení hnuteľného majetku do správy
Z M L U V A o zverení hnuteľného majetku do správy
0,00 € Západoslovenské múzeum v Trnave Trnavský samosprávny kraj
21. Október 2022
Z M L U V A o zverení hnuteľného majetku do správy
Z M L U V A o zverení hnuteľného majetku do správy
0,00 € Žitnoostrovské osvetové stredisko v Dunajskej Strede Trnavský samosprávny kraj
24. Október 2022
Zmluva o výpožičke motorového vozidla
Zmluva o výpožičke motorového vozidla
0,00 € Zdravá župa, s. r. o. Trnavský samosprávny kraj
25. Október 2022
ZMLUVA O BUDÚCEJ ZMLUVE O ZRIADENÍ VECNÉHO BREMENA A PREVZATÍ ZÁVÄZKU
ZMLUVA O BUDÚCEJ ZMLUVE O ZRIADENÍ VECNÉHO BREMENA A PREVZATÍ ZÁVÄZKU
0,00 € Západoslovenská distribučná, a.s. (IČO 36 361 518) / Buant s.r.o. (IČO: 46 615 181) Trnavský samosprávny kraj
25. Október 2022
Dodatok č. 2 k Zmluve o dodávke a odbere tepla
Dodatok č. 2 k Zmluve o dodávke a odbere tepla
0,00 € MAGNA TEPLO a.s. Trnavský samosprávny kraj
25. Október 2022
Zmluva o zverení nehnuteľného majetku do správy č. 2022-039-OÚ
2022-039-OÚ
0,00 € Žitnoostrovské múzeum v Dunajskej Strede Trnavský samosprávny kraj
26. Október 2022
Dohoda o ukončení Zmluvy o spolupráci pri zriadení a prevádzke veľkokapacitného očkovacieho centra zo dňa 22.10.2021
Dohoda o ukončení Zmluvy o spolupráci pri zriadení a prevádzke veľkokapacitného očkovacieho centra zo dňa 22.10.2021
0,00 € Stredná odborná škola elektrotechnická Trnavský samosprávny kraj
27. Október 2022
Dodatok č. 1 k Zmluve č. 2022/ORG/P/K/SI/0418 o poskytnutí účelovej dotácie uzatvorená podľa § 262 Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov, v súlade so zákonom č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení n
Dodatok č. 1 k Zmluve č. 2022/ORG/P/K/SI/0418 o poskytnutí účelovej dotácie uzatvorená podľa § 262 Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov, v súlade so zákonom č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení n
0,00 € Informačné a konzultačné centrum Dvere Skalica Trnavský samosprávny kraj
28. Október 2022
ZMLUVA o budúcej kúpnej zmluve
ZMLUVA o budúcej kúpnej zmluve
0,00 € Obec Dojč Trnavský samosprávny kraj
28. Október 2022
ZMLUVA o budúcej kúpnej zmluve
ZMLUVA o budúcej kúpnej zmluve
0,00 € Obec Lakšárska Nová Ves Trnavský samosprávny kraj
28. Október 2022
ZMLUVA o budúcej kúpnej zmluve
ZMLUVA o budúcej kúpnej zmluve
0,00 € Obec Osuské Trnavský samosprávny kraj
28. Október 2022
ZMLUVA o budúcej kúpnej zmluve
ZMLUVA o budúcej kúpnej zmluve
0,00 € Obec Smolinské Trnavský samosprávny kraj
28. Október 2022
ZMLUVA o budúcej kúpnej zmluve
ZMLUVA o budúcej kúpnej zmluve
0,00 € Juraj H , rod. H Trnavský samosprávny kraj
28. Október 2022
ZMLUVA o budúcej kúpnej zmluve
ZMLUVA o budúcej kúpnej zmluve
0,00 € RAMON Consulting, s.r.o. Trnavský samosprávny kraj
31. Október 2022
Dohoda o ukončení zmluvy o nájme nebytových priestorov
Dohoda o ukončení zmluvy o nájme nebytových priestorov
0,00 € Úrad pre verejné obstarávanie Trnavský samosprávny kraj