Centrálny register zmlúv

Trnavský samosprávny kraj

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
27. September 2022
Z M L U V A o zverení hnuteľného majetku do správy
Z M L U V A o zverení hnuteľného majetku do správy
0,00 € Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta Trnavský samosprávny kraj
27. September 2022
Z M L U V A o zverení hnuteľného majetku do správy
Z M L U V A o zverení hnuteľného majetku do správy
0,00 € Západoslovenské múzeum v Trnave Trnavský samosprávny kraj
29. September 2022
DODATOK č. 1 k zmluve o dielo
DODATOK č. 1 k zmluve o dielo
0,00 € PALKOVIČ-SK, s.r.o. Trnavský samosprávny kraj
3. Október 2022
Z M L U V A o zverení hnuteľného majetku do správy
Z M L U V A o zverení hnuteľného majetku do správy
0,00 € Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty Trnavský samosprávny kraj
3. Október 2022
Z M L U V A o zverení hnuteľného majetku do správy
Z M L U V A o zverení hnuteľného majetku do správy
0,00 € Centrum sociálnych služieb Jahodná Trnavský samosprávny kraj
3. Október 2022
Z M L U V A o zverení hnuteľného majetku do správy
Z M L U V A o zverení hnuteľného majetku do správy
0,00 € Vlastivedné múzeum v Hlohovci Trnavský samosprávny kraj
3. Október 2022
Z M L U V A o zverení hnuteľného majetku do správy
Z M L U V A o zverení hnuteľného majetku do správy
0,00 € Žitnoostrovská knižnica v Dunajskej Strede Trnavský samosprávny kraj
4. Október 2022
ZMLUVA O BUDÚCEJ ZMLUVE O ZRIADENÍ VECNÉHO BREMENA ev. č. budúceho povinného 15906/2022/ONM
ZMLUVA O BUDÚCEJ ZMLUVE O ZRIADENÍ VECNÉHO BREMENA ev. č. budúceho povinného 15906/2022/ONM
0,00 € Šesťbytovka na Valovej ulici č. 6 Piešťany Trnavský samosprávny kraj
5. Október 2022
Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo č. 25/2021/OSaP
Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo č. 25/2021/OSaP
0,00 € DAG SLOVAKIA, a. s. Trnavský samosprávny kraj
6. Október 2022
ZMLUVA O BUDÚCEJ ZMLUVE O ZRIADENÍ VECNÉHO BREMENA A PREVZATÍ ZÁVÄZKU ev. č. Budúceho povinného: 12004/2022/ONM
ZMLUVA O BUDÚCEJ ZMLUVE O ZRIADENÍ VECNÉHO BREMENA A PREVZATÍ ZÁVÄZKU ev. č. Budúceho povinného: 12004/2022/ONM
0,00 € Západoslovenská distribučná, a.s. (IČO 36 361 518) / SLEZÁK & CO s.r.o. (IČO 31 419 569) Trnavský samosprávny kraj
7. Október 2022
Z M L U V A o zverení hnuteľného majetku do správy
Z M L U V A o zverení hnuteľného majetku do správy
0,00 € Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder Trnavský samosprávny kraj
7. Október 2022
Zmluva č. 8/2022 o poskytnutí finančného príspevku na bývanie
Zmluva č. 8/2022 o poskytnutí finančného príspevku na bývanie
0,00 € PaedDr. Bibiána J. Trnavský samosprávny kraj
10. Október 2022
Z M L U V A o zverení hnuteľného majetku do správy
Z M L U V A o zverení hnuteľného majetku do správy
0,00 € Žitnoostrovské múzeum v Dunajskej Strede Trnavský samosprávny kraj
10. Október 2022
Dodatok č. 1 k Rámcovej zmluve o poskytovaní právnych služieb zo dňa 15.03.2022
Dodatok č. 1 k Rámcovej zmluve o poskytovaní právnych služieb zo dňa 15.03.2022
0,00 € Krivak & Co, s.r.o. Trnavský samosprávny kraj
11. Október 2022
Z M L U V A o zverení hnuteľného majetku do správy
Z M L U V A o zverení hnuteľného majetku do správy
0,00 € Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava Trnavský samosprávny kraj
11. Október 2022
Z M L U V A o zverení hnuteľného majetku do správy
Z M L U V A o zverení hnuteľného majetku do správy
0,00 € Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých v Seredi Trnavský samosprávny kraj
11. Október 2022
Z M L U V A o zverení hnuteľného majetku do správy
Z M L U V A o zverení hnuteľného majetku do správy
0,00 € Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč-Opatovský Sokolec Trnavský samosprávny kraj
11. Október 2022
Z M L U V A o zverení hnuteľného majetku do správy
Z M L U V A o zverení hnuteľného majetku do správy
0,00 € Hvezdáreň a planetárium Milana Rastislava Štefánika v Hlohovci Trnavský samosprávny kraj
12. Október 2022
Z M L U V A o zverení majetku do správy č. 2022-038-OÚ
Z M L U V A o zverení majetku do správy č. 2022-038-OÚ
0,00 € Správa a údržba ciest TTSK Trnavský samosprávny kraj
12. Október 2022
Z M L U V A o zverení hnuteľného majetku do správy
Z M L U V A o zverení hnuteľného majetku do správy
0,00 € Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková Trnavský samosprávny kraj