Centrálny register zmlúv

Trnavský samosprávny kraj

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
25. August 2022
MEMORANDUM O VZÁJOMNEJ SPOLUPRÁCI
MEMORANDUM O VZÁJOMNEJ SPOLUPRÁCI
0,00 € Slovenský paralympijský výbor Trnavský samosprávny kraj
31. August 2022
Zmluva o zverení hnuteľného majetku do správy
Zmluva o zverení hnuteľného majetku do správy
0,00 € Centrum sociálnych služieb Jahodná Trnavský samosprávny kraj
31. August 2022
Hromadná licenčná zmluva
Hromadná licenčná zmluva
0,00 € SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam Trnavský samosprávny kraj
6. September 2022
Dohoda o ukončení zmluvy č. 15/2015/ŠZ-VN/CP
Dohoda o ukončení zmluvy č. 15/2015/ŠZ-VN/CP
0,00 € „VEK NÁDEJE“ zariadenie sociálnych služieb Trnavský samosprávny kraj
6. September 2022
DODATOK č. 4/2022 k Zmluve č. 27/2019/ROSA-DSS/T
DODATOK č. 4/2022 k Zmluve č. 27/2019/ROSA-DSS/T
0,00 € Zariadenie sociálnych služieb ROSA Trnavský samosprávny kraj
8. September 2022
Dohoda v súvislosti s rámcovou zmluvou č. 121/2008/SHS zo dňa 31. decembra 2007
Dohoda v súvislosti s rámcovou zmluvou č. 121/2008/SHS zo dňa 31. decembra 2007
0,00 € SKAND Skalica, spol. s r. o. Trnavský samosprávny kraj
12. September 2022
DOHODA O PREVODE PRÁV A POVINNOSTÍ ZO ZMLUVY O DIELO ZO DŇA 15.7.2022
DOHODA O PREVODE PRÁV A POVINNOSTÍ ZO ZMLUVY O DIELO ZO DŇA 15.7.2022
0,00 € Zdravá župa, s. r. o. (IČO 53 708 997) / GIT, s. r. o. (IČO 44 243 481) Trnavský samosprávny kraj
13. September 2022
ZMLUVA O BUDÚCEJ ZMLUVE O ZRIADENÍ VECNÉHO BREMENA A PREVZATÍ ZÁVÄZKU
ZMLUVA O BUDÚCEJ ZMLUVE O ZRIADENÍ VECNÉHO BREMENA A PREVZATÍ ZÁVÄZKU
0,00 € Západoslovenská distribučná, a. s. (IČO 36 361 518) / Breza s. r. o. (IČO 52129101) Trnavský samosprávny kraj
14. September 2022
KÚPNA ZMLUVA
KÚPNA ZMLUVA
0,00 € METALUX s.r.o. Trnavský samosprávny kraj
19. September 2022
Z M L U V A o zverení hnuteľného majetku do správy
Z M L U V A o zverení hnuteľného majetku do správy
0,00 € Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice Trnavský samosprávny kraj
19. September 2022
Z M L U V A o zverení hnuteľného majetku do správy
Z M L U V A o zverení hnuteľného majetku do správy
0,00 € Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Sv. Ján Trnavský samosprávny kraj
19. September 2022
Z M L U V A o zverení hnuteľného majetku do správy
Z M L U V A o zverení hnuteľného majetku do správy
0,00 € Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov Trnavský samosprávny kraj
19. September 2022
Z M L U V A o zverení hnuteľného majetku do správy
Z M L U V A o zverení hnuteľného majetku do správy
0,00 € Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa-Štrkovec Trnavský samosprávny kraj
20. September 2022
Z M L U V A o zverení hnuteľného majetku do správy
Z M L U V A o zverení hnuteľného majetku do správy
0,00 € Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica Trnavský samosprávny kraj
20. September 2022
Z M L U V A o zverení hnuteľného majetku do správy
Z M L U V A o zverení hnuteľného majetku do správy
0,00 € Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur Trnavský samosprávny kraj
20. September 2022
Z M L U V A o zverení hnuteľného majetku do správy
Z M L U V A o zverení hnuteľného majetku do správy
0,00 € Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých v Holíči Trnavský samosprávny kraj
22. September 2022
Z M L U V A o zverení hnuteľného majetku do správy
Z M L U V A o zverení hnuteľného majetku do správy
0,00 € Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov Trnavský samosprávny kraj
26. September 2022
Z M L U V A o zverení hnuteľného majetku do správy
Z M L U V A o zverení hnuteľného majetku do správy
0,00 € Centrum sociálnych služieb Rohov Trnavský samosprávny kraj
27. September 2022
Z M L U V A o zverení hnuteľného majetku do správy
Z M L U V A o zverení hnuteľného majetku do správy
0,00 € Vlastivedné múzeum v Galante Trnavský samosprávny kraj
27. September 2022
Z M L U V A o zverení hnuteľného majetku do správy
Z M L U V A o zverení hnuteľného majetku do správy
0,00 € Zariadenie sociálnych služieb Zelený dom Skalica Trnavský samosprávny kraj