Centrálny register zmlúv

Trnavský samosprávny kraj

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
13. Júl 2022
Dodatok č. 4/2022 k Zmluve č. 20/19/ROSA-RS/A o úhrade ekonomicky oprávnených nákladov
Dodatok č. 4/2022 k Zmluve č. 20/19/ROSA-RS/A o úhrade ekonomicky oprávnených nákladov
0,00 € Zariadenie sociálnych služieb ROSA Trnavský samosprávny kraj
14. Júl 2022
Memorandum o partnerstve a vzájomnej spolupráci
Memorandum o partnerstve a vzájomnej spolupráci
0,00 € Zdravá župa, s. r. o. (IČO: 53708997) / Fakultná nemocnica Trnava (IČO: 00610381) Trnavský samosprávny kraj
19. Júl 2022
Špecifikácia k Zmluve o poskytovaní služieb - Symetrický prístup, aDSL prístup, BDSL prístup k službe Business CityNET
Špecifikácia k Zmluve o poskytovaní služieb - Symetrický prístup, aDSL prístup, BDSL prístup k službe Business CityNET
0,00 € Slovak Telekom, a.s. Trnavský samosprávny kraj
19. Júl 2022
Dohoda o zániku Zmluvy o poskytovaní služieb
Dohoda o zániku Zmluvy o poskytovaní služieb
0,00 € Slovak Telekom, a.s. Trnavský samosprávny kraj
19. Júl 2022
Špecifikácia k Zmluve o poskytovaní služieb - Doplnkové služby k službe Business CityNET
Špecifikácia k Zmluve o poskytovaní služieb - Doplnkové služby k službe Business CityNET
0,00 € Slovak Telekom, a.s. Trnavský samosprávny kraj
19. Júl 2022
Dohoda o skončení Zmluvy o dielo č. 38/2021/OSaP zo dňa 9.9.2021
Dohoda o skončení Zmluvy o dielo č. 38/2021/OSaP zo dňa 9.9.2021
0,00 € Liftega s.r.o. Trnavský samosprávny kraj
19. Júl 2022
Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. OPĽZ/105/2020
Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. OPĽZ/105/2020
0,00 € Ministerstvo školstvo, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky Trnavský samosprávny kraj
20. Júl 2022
Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. OPĽZ/106/2020
Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. OPĽZ/106/2020
0,00 € Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR Trnavský samosprávny kraj
20. Júl 2022
Zmluva o preložke plynárenského zariadenia
Zmluva o preložke plynárenského zariadenia
0,00 € SPP-distribúcia, a.s. Trnavský samosprávny kraj
21. Júl 2022
Dohoda o skončení Zmluvy o dielo č. 37/2021/OSaP zo dňa 18.08.2021
Dohoda o skončení Zmluvy o dielo č. 37/2021/OSaP zo dňa 18.08.2021
0,00 € Vladimír Malých - Hydroizomat Trnavský samosprávny kraj
26. Júl 2022
Dodatok č. 2 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č. 1116002 zo dňa 9.5.2016
Dodatok č. 2 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č. 1116002 zo dňa 9.5.2016
0,00 € Trnavská cestná spoločnosť s. r. o. Trnavský samosprávny kraj
28. Júl 2022
Dodatku č. 1/2022 k Zmluve o ochrane investícii č. 07241/2020/ODO-OI ARR TA
Dodatku č. 1/2022 k Zmluve o ochrane investícii č. 07241/2020/ODO-OI ARR TA
0,00 € ARRIVA Trnava, a.s. Trnavský samosprávny kraj
29. Júl 2022
Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve zo dňa 13.04.2022
Dodatok č. 1
0,00 € Andrej H., Michaela H. Trnavský samosprávny kraj
2. August 2022
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
0,00 € NEA-PLAST EU, s.r.o. Trnavský samosprávny kraj
9. August 2022
Dodatok č. 1/2022 k Zmluve č. 09/2022/Jesienka-ŠZ/C o úhrade ekonomicky oprávnených nákladov
Dodatok č. 1/2022 k Zmluve č. 09/2022/Jesienka-ŠZ/C o úhrade ekonomicky oprávnených nákladov
0,00 € Centrum sociálnych služieb - Jesienka Trnavský samosprávny kraj
9. August 2022
Dodatok č. 1/2022 k Zmluve č. 05/2022/ROSA-DSS/T o úhrade ekonomicky oprávnených nákladov
Dodatok č. 1/2022 k Zmluve č. 05/2022/ROSA-DSS/T o úhrade ekonomicky oprávnených nákladov
0,00 € Zariadenie sociálnych služieb ROSA Trnavský samosprávny kraj
10. August 2022
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo 53/2021/OSaP
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo 53/2021/OSaP
0,00 € Združenie SMS-Kovo-Sklo Hlohovec / Člen združenia: Stavomontáže, Kovo-Sklo s.r.o. (IČO 31 596 401) Trnavský samosprávny kraj
12. August 2022
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 14878/2022/ONM
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 14878/2022/ONM
0,00 € Rockville s.r.o. Trnavský samosprávny kraj
19. August 2022
Zmluva o spolupráci
Zmluva o spolupráci
0,00 € Creative Industry Košice, n. o. Trnavský samosprávny kraj
22. August 2022
Dohoda o zrušení spoluvlastníctva a vzájomnom vyporiadaní
Dohoda o zrušení spoluvlastníctva a vzájomnom vyporiadaní
0,00 € DRAWBRIDGE s .r. o Trnavský samosprávny kraj