Centrálny register zmlúv

Trnavský samosprávny kraj

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
10. Jún 2022
Zmluva o zverení nehnuteľného majetku do správy č. 2022-013-OÚ
2022-013-OÚ
0,00 € Správa a údržba ciest TTSK Trnavský samosprávny kraj
10. Jún 2022
Zmluva o zverení nehnuteľného majetku do správy č. 2022-014-OÚ
2022-014-OÚ
0,00 € Správa a údržba ciest TTSK Trnavský samosprávny kraj
10. Jún 2022
Zmluva o zverení nehnuteľného majetku do správy č. 2022-015-OÚ
2022-015-OÚ
0,00 € Správa a údržba ciest TTSK Trnavský samosprávny kraj
10. Jún 2022
Zmluva o zverení nehnuteľného majetku do správy č. 2022-016-OÚ
2022-016-OÚ
0,00 € Správa a údržba ciest TTSK Trnavský samosprávny kraj
10. Jún 2022
Zmluva o zverení nehnuteľného majetku do správy č. 2022-018-OÚ
2022-018-OÚ
0,00 € Správa a údržba ciest TTSK Trnavský samosprávny kraj
13. Jún 2022
Dodatok č. 1 k Zmluve č. 2022/ORG/P/R/GA/0005 o poskytnutí účelovej dotácie
Dodatok č. 1 k Zmluve č. 2022/ORG/P/R/GA/0005 o poskytnutí účelovej dotácie
0,00 € PRO TOMÁŠIKOVO - TALLÓS Trnavský samosprávny kraj
21. Jún 2022
Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve
Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve
0,00 € Iniciatíva Arta Trnavský samosprávny kraj
21. Jún 2022
Dohoda o skončení Zmluvy o dielo č. 39/2021/OSaP zo dňa 25.10.2021
Dohoda o skončení Zmluvy o dielo č. 39/2021/OSaP zo dňa 25.10.2021
0,00 € FIRSTAV s.r.o. Trnavský samosprávny kraj
22. Jún 2022
Zmluva o spolupráci č. ZM1007995
ZM1007995
0,00 € Rozhlas a televízia Slovenka (IČO 47 232 480) / Mestská knižnica mesta Piešťany (IČO 00182885) / Mesto Piešťany (00612031) Trnavský samosprávny kraj
22. Jún 2022
Dohoda o zmene v osobe účastníka zmluvy o poskytovaní verejných služieb
Dohoda o zmene v osobe účastníka zmluvy o poskytovaní verejných služieb
0,00 € Slovak Telekom, a.s. Trnavský samosprávny kraj
22. Jún 2022
Dodatok č. k Zmluve o pripojení (zmena v osobe účastníka)
Dodatok č. k Zmluve o pripojení (zmena v osobe účastníka)
0,00 € Slovak Telekom, a.s. Trnavský samosprávny kraj
23. Jún 2022
Dodatok č. 1 k Zmluve o podpore prevádzky, údržbe a rozvoji informačného systému
Dodatok č. 1 k Zmluve o podpore prevádzky, údržbe a rozvoji informačného systému
0,00 € DATALAN, a.s. Trnavský samosprávny kraj
23. Jún 2022
Amendment Agreement no. 1 to the Original Framework Loan Agreement dated 21 July 2021
Amendment Agreement no. 1 to the Original Framework Loan Agreement dated 21 July 2021
0,00 € COUNCIL OF EUROPE DEVELOPMENT BANK Trnavský samosprávny kraj
29. Jún 2022
Zmluva o zverení nehnuteľného majetku do správy č. 2022-027-OÚ
2022-027-OÚ
0,00 € Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov Trnavský samosprávny kraj
30. Jún 2022
Dodatok č. 1 k Zmluve o zverení nehnuteľného majetku do správy č. 2022-017-OÚ
Dodatok č. 1 k Zmluve o zverení nehnuteľného majetku do správy č. 2022-017-OÚ
0,00 € Centrum podporných služieb Trnavský samosprávny kraj
30. Jún 2022
Zmluva o spolupráci a o prevzatí záväzku
Zmluva o spolupráci a o prevzatí záväzku
0,00 € Fakultná nemocnica AGEL Skalica, a. s. (IČO: 44444761)/ AGEL SK a. s. (IČO: 36658448) Trnavský samosprávny kraj
8. Júl 2022
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
0,00 € Ing. František M. Trnavský samosprávny kraj
11. Júl 2022
Dodatok č. 3 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. Z314011ABU7/D03
Dodatok č. 3 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. Z314011ABU7/D03
0,00 € Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Trnavský samosprávny kraj
11. Júl 2022
Dodatok č. 2/2022 k Zmluve č. 18/2021/Viničky-ŠZ/C o úhrade ekonomicky oprávnených nákladov
Dodatok č. 2/2022 k Zmluve č. 18/2021/Viničky-ŠZ/C o úhrade ekonomicky oprávnených nákladov
0,00 € "VINIČKY", Zariadenie sociálnych služieb Nitra Trnavský samosprávny kraj
11. Júl 2022
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku číslo zmluvy: KŽP-PO4-SC411-2019-61/AVA4
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku číslo zmluvy: KŽP-PO4-SC411-2019-61/AVA4
0,00 € Slovenská inovačná a energetická agentúra Trnavský samosprávny kraj