Centrálny register zmlúv

Trnavský samosprávny kraj

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
24. Máj 2022
Dohoda o skončení Zmluvy o umiestnení a prevádzkovaní objektu štátnej meteorologickej siete
Dohoda o skončení Zmluvy o umiestnení a prevádzkovaní objektu štátnej meteorologickej siete
0,00 € Slovenský hydrometeorologický ústav Trnavský samosprávny kraj
25. Máj 2022
Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve
Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve
0,00 € CTP Slovakia, s.r.o. Trnavský samosprávny kraj
27. Máj 2022
Zmluva o vzájomnej spolupráci pri implementácii projektových aktivít v rámci národného projektu "Deinštitucionalizácia zariadení sociálnych služieb - Podpora transformačných tímov"
Zmluva o vzájomnej spolupráci pri implementácii projektových aktivít v rámci národného projektu "Deinštitucionalizácia zariadení sociálnych služieb - Podpora transformačných tímov"
0,00 € Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR Trnavský samosprávny kraj
1. Jún 2022
Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č. 1116002 zo dňa 9.5.2016
Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č. 1116002 zo dňa 9.5.2016
0,00 € Trnavská cestná spoločnosť s. r. o. Trnavský samosprávny kraj
2. Jún 2022
Dodatok č. 1 k Podnájomnej zmluve zo dňa 3.3.2022
Dodatok č. 1 k Podnájomnej zmluve zo dňa 3.3.2022
0,00 € SPORTA arena s.r.o. Trnavský samosprávny kraj
8. Jún 2022
Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve č. 49/2021/OSaP
Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve č. 49/2021/OSaP
0,00 € Mgr. Zuzana A. Trnavský samosprávny kraj
8. Jún 2022
Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. zmluvy Z314011ABU7/D02
Z314011ABU7/D02
0,00 € Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Trnavský samosprávny kraj
8. Jún 2022
Zmluva o združení finančných prostriedkov
Zmluva o združení finančných prostriedkov
0,00 € Hudobné centrum / Krajská organizácia cestovného ruchu Trnavský kraj (IČO 52285758) Trnavský samosprávny kraj
8. Jún 2022
Zmluva o zverení nehnuteľného majetku do správy
2022-004-OÚ
0,00 € Správa a údržba ciest TTSK Trnavský samosprávny kraj
8. Jún 2022
Zmluva o zverení nehnuteľného majetku do správy
2022-005-OÚ
0,00 € Správa a údržba ciest TTSK Trnavský samosprávny kraj
8. Jún 2022
Zmluva o zverení nehnuteľného majetku do správy
2022-006-OÚ
0,00 € Správa a údržba ciest TTSK Trnavský samosprávny kraj
9. Jún 2022
Zmluva o výpožičke
Zmluva o výpožičke
0,00 € Slovenská republika - Ministerstvo životného prostredia Trnavský samosprávny kraj
9. Jún 2022
Dodatok č. 1 zaevidovaný pod číslom 65/2022/3.4 k Partnerskej dohode č. 46/2020/3.4
Dodatok č. 1
0,00 € Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky Trnavský samosprávny kraj
10. Jún 2022
Zmluva o výpožičke
Zmluva o výpožičke
0,00 € Stredná priemyselná škola technická (IČO 36 082 058) / Zdravá župa, s.r.o. (53 708 997) Trnavský samosprávny kraj
10. Jún 2022
Zmluva o zverení nehnuteľného majetku do správy č. 2022-007-OÚ
2022-007-OÚ
0,00 € Správa a údržba ciest TTSK Trnavský samosprávny kraj
10. Jún 2022
Zmluva o zverení nehnuteľného majetku do správy č. 2022-008-OÚ
2022-008-OÚ
0,00 € Správa a údržba ciest TTSK Trnavský samosprávny kraj
10. Jún 2022
Zmluva o zverení nehnuteľného majetku do správy č. 2022-009-OÚ
2022-009-OÚ
0,00 € Správa a údržba ciest TTSK Trnavský samosprávny kraj
10. Jún 2022
Zmluva o zverení nehnuteľného majetku do správy č. 2022-010-OÚ
2022-010-OÚ
0,00 € Správa a údržba ciest TTSK Trnavský samosprávny kraj
10. Jún 2022
Zmluva o zverení nehnuteľného majetku do správy č. 2022-011-OÚ
2022-011-OÚ
0,00 € Správa a údržba ciest TTSK Trnavský samosprávny kraj
10. Jún 2022
Zmluva o zverení nehnuteľného majetku do správy č. 2022-012-OÚ
2022-012-OÚ
0,00 € Správa a údržba ciest TTSK Trnavský samosprávny kraj