Centrálny register zmlúv

Základná škola, Námestie mladosti 1, Žilina

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
13. September 2022
Dodatok č.2 k NZ 3-2022/23
Dodatok č. 2 k NZ 3-2022/23
0,00 € Slovan Malá Fatra - Hádzanársky klub Žilina Základná škola, Námestie mladosti 1, Žilina
9. September 2022
Dodatok č.1 k NZ 2-2022/23
Dodatok č. 1 k NZ 2-2022/23
0,00 € BKM Žilina - Závodie o.z. Základná škola, Námestie mladosti 1, Žilina
9. September 2022
Dodatok č.1 k NZ 3-2022/23
Dodatok č. 1 k NZ 3-2022/23
0,00 € Slovan Malá Fatra - Hádzanársky klub Žilina Základná škola, Námestie mladosti 1, Žilina
9. September 2022
Dodatok č.1 k NZ 4-2022/23
Dodatok č. 1 k NZ 4-2022/23
0,00 € Slovan Malá Fatra - Hádzanársky klub Žilina Základná škola, Námestie mladosti 1, Žilina
9. September 2022
Dodatok č.1 k NZ 6-2022/23
Dodatok č. 1 k NZ 6-2022/23
0,00 € BKM Žilina - Závodie o.z. Základná škola, Námestie mladosti 1, Žilina
5. September 2022
Nájomná zmluva č. 1-2022/23
Nájomná zmluva č. 1-2022/23
0,00 € Občianske združenie Seishin Základná škola, Námestie mladosti 1, Žilina
5. September 2022
Nájomná zmluva č. 3-2022/23
Nájomná zmluva č. 3-2022/23
0,00 € Slovan Malá Fatra - Hádzanársky klub Žilina Základná škola, Námestie mladosti 1, Žilina
5. September 2022
Nájomná zmluva č. 4-2022/23
Nájomná zmluva č. 4-2022/23
0,00 € Slovan Malá Fatra - Hádzanársky klub Žilina Základná škola, Námestie mladosti 1, Žilina
5. September 2022
Nájomná zmluva č. 6-2022/23
Nájomná zmluva č. 6-2022/23
0,00 € BKM Žilina - Závodie o.z. Základná škola, Námestie mladosti 1, Žilina
5. September 2022
Nájomná zmluva č. 2-2022/23
Nájomná zmluva č. 2-2022/23
0,00 € BKM Žilina - Závodie o.z. Základná škola, Námestie mladosti 1, Žilina
27. Júl 2022
Dodatok č.3 k Nájomnej zmluve 23-2019/20
Dodatok č. 2 k NZ23-2019/20
0,00 € Základná umelecká škola F. Špániho Základná škola, Námestie mladosti 1, Žilina
10. Júl 2022
Zmluva o poskytnutí služieb
312011R370-206-Z
1 400,00 € Interaktívna škola s.r.o. Základná škola, Námestie mladosti 1, Žilina
6. Júl 2022
Kúpna zmluva
312011R370-207-Z
26 175,60 € Martina Ivaničova - INTERIA, s.r.o. Základná škola, Námestie mladosti 1, Žilina
29. Jún 2022
Zmluva o poskytnutí stravovacích služieb
-CRZ-
0,00 € Základná škola s materskou školou Základná škola, Námestie mladosti 1, Žilina
29. Jún 2022
Zmluva o poskytnutí stravovacích služieb
-CRZ-
0,00 € Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi a.v.na Slovensku Žilina Základná škola, Námestie mladosti 1, Žilina
29. Jún 2022
Zmluva o poskytnutí stravovacích služieb
-CRZ-
0,00 € Materská škola Limbova Základná škola, Námestie mladosti 1, Žilina
29. Jún 2022
Zmluva o poskytnutí stravovacích služieb
-CRZ-
0,00 € Materská škola Bajzova Základná škola, Námestie mladosti 1, Žilina
29. Jún 2022
Zmluva o poskytnutí stravovacích služieb
-CRZ-
0,00 € Materská škola Predmestská Základná škola, Námestie mladosti 1, Žilina
29. Jún 2022
Zmluva o poskytnutí stravovacích služieb
-CRZ-
0,00 € Materská škola Ryb.námestie Základná škola, Námestie mladosti 1, Žilina
21. Jún 2022
Zmluva o poskytnutí grantu
č. MO22_005
2,00 € Nadácia Pontis, Nadačný fond Mobis v Nadácii Pontis Základná škola, Námestie mladosti 1, Žilina