Centrálny register zmlúv

Základná škola, Námestie mladosti 1, Žilina

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
6. Júl 2022
Kúpna zmluva
312011R370-207-Z
26 175,60 € Martina Ivaničova - INTERIA, s.r.o. Základná škola, Námestie mladosti 1, Žilina
18. December 2023
Zmluva o dielo
-CRZ-
25 000,00 € STAVIZOL-Pozemné stavby, s. r.o. ZŠ Nám. mladosti 1, 010 15 Žilina
9. Január 2024
Zmluva o prenájme softvéru
-CRZ-
2 479,42 € SmartBooks, a.s. ZŠ Nám. mladosti 1, 010 15 Žilina
10. Júl 2022
Zmluva o poskytnutí služieb
312011R370-206-Z
1 400,00 € Interaktívna škola s.r.o. Základná škola, Námestie mladosti 1, Žilina
27. November 2023
Zmluva o poskytnutí fin.príspevku
49062023
1 000,00 € Nadácia SPP ZŠ Nám. mladosti 1, 010 15 Žilina
7. November 2023
Poistná zmluva
550022010
208,08 € Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. ZŠ Nám. mladosti 1, 010 15 Žilina
21. Jún 2022
Zmluva o poskytnutí grantu
č. MO22_005
2,00 € Nadácia Pontis, Nadačný fond Mobis v Nadácii Pontis Základná škola, Námestie mladosti 1, Žilina
28. Apríl 2022
Nájomná zmluva 13-2021/22
Nájomná zmluva 13-2021/22
0,00 € Základná škola, Námestie mladosti 1, Žilina Občianske združenie Hájik deťom
2. Máj 2022
Dodatok č.2 k zmluve o spolupráci služieb v oblasti životného prostredia
Dodatok č.2
0,00 € EkoOil - Slovakia s.r.o. Základná škola, Námestie mladosti 1, Žilina
27. Máj 2022
Nájomná zmluva č. NZ 202211
Nájomná zmluva č. NZ 202211
0,00 € XPS, spol. s.r.o. Základná škola, Námestie mladosti 1, Žilina
27. Máj 2022
Dodatok č.1 k Zmluve o plnom servise a údržbe 201808
Dodatok č.1
0,00 € XPS, spol. s.r.o. Základná škola, Námestie mladosti 1, Žilina
27. Máj 2022
Dodatok č.3 k Nájomnej zmluve 201807
Dodatok č.3
0,00 € XPS, spol. s.r.o. Základná škola, Námestie mladosti 1, Žilina
27. Máj 2022
Darovacia zmluva
-CRZ-
0,00 € Milan Delinčák - BUKOV Základná škola, Námestie mladosti 1, Žilina
7. Jún 2022
Zmluva o plnom servise a údržbe 202210
202210
0,00 € XPS, spol. s.r.o. Základná škola, Námestie mladosti 1, Žilina
21. Jún 2022
Nájomná zmluva 14 - 2021/22
14-2021/22
0,00 € Slovan Malá Fatra - Hádzanársky klub Žilina Základná škola, Námestie mladosti 1, Žilina
29. Jún 2022
Zmluva o poskytnutí stravovacích služieb
-CRZ-
0,00 € Základná škola s materskou školou Základná škola, Námestie mladosti 1, Žilina
29. Jún 2022
Zmluva o poskytnutí stravovacích služieb
-CRZ-
0,00 € Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi a.v.na Slovensku Žilina Základná škola, Námestie mladosti 1, Žilina
29. Jún 2022
Zmluva o poskytnutí stravovacích služieb
-CRZ-
0,00 € Materská škola Limbova Základná škola, Námestie mladosti 1, Žilina
29. Jún 2022
Zmluva o poskytnutí stravovacích služieb
-CRZ-
0,00 € Materská škola Bajzova Základná škola, Námestie mladosti 1, Žilina
29. Jún 2022
Zmluva o poskytnutí stravovacích služieb
-CRZ-
0,00 € Materská škola Predmestská Základná škola, Námestie mladosti 1, Žilina