Centrálny register zmlúv

Základná škola, Námestie mladosti 1, Žilina

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
28. Apríl 2022
Nájomná zmluva 13-2021/22
Nájomná zmluva 13-2021/22
0,00 € Základná škola, Námestie mladosti 1, Žilina Občianske združenie Hájik deťom
2. Máj 2022
Dodatok č.2 k zmluve o spolupráci služieb v oblasti životného prostredia
Dodatok č.2
0,00 € EkoOil - Slovakia s.r.o. Základná škola, Námestie mladosti 1, Žilina
27. Máj 2022
Nájomná zmluva č. NZ 202211
Nájomná zmluva č. NZ 202211
0,00 € XPS, spol. s.r.o. Základná škola, Námestie mladosti 1, Žilina
27. Máj 2022
Dodatok č.1 k Zmluve o plnom servise a údržbe 201808
Dodatok č.1
0,00 € XPS, spol. s.r.o. Základná škola, Námestie mladosti 1, Žilina
27. Máj 2022
Dodatok č.3 k Nájomnej zmluve 201807
Dodatok č.3
0,00 € XPS, spol. s.r.o. Základná škola, Námestie mladosti 1, Žilina
27. Máj 2022
Darovacia zmluva
-CRZ-
0,00 € Milan Delinčák - BUKOV Základná škola, Námestie mladosti 1, Žilina
7. Jún 2022
Zmluva o plnom servise a údržbe 202210
202210
0,00 € XPS, spol. s.r.o. Základná škola, Námestie mladosti 1, Žilina
21. Jún 2022
Nájomná zmluva 14 - 2021/22
14-2021/22
0,00 € Slovan Malá Fatra - Hádzanársky klub Žilina Základná škola, Námestie mladosti 1, Žilina
29. Jún 2022
Zmluva o poskytnutí stravovacích služieb
-CRZ-
0,00 € Základná škola s materskou školou Základná škola, Námestie mladosti 1, Žilina
29. Jún 2022
Zmluva o poskytnutí stravovacích služieb
-CRZ-
0,00 € Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi a.v.na Slovensku Žilina Základná škola, Námestie mladosti 1, Žilina
29. Jún 2022
Zmluva o poskytnutí stravovacích služieb
-CRZ-
0,00 € Materská škola Limbova Základná škola, Námestie mladosti 1, Žilina
29. Jún 2022
Zmluva o poskytnutí stravovacích služieb
-CRZ-
0,00 € Materská škola Bajzova Základná škola, Námestie mladosti 1, Žilina
29. Jún 2022
Zmluva o poskytnutí stravovacích služieb
-CRZ-
0,00 € Materská škola Predmestská Základná škola, Námestie mladosti 1, Žilina
29. Jún 2022
Zmluva o poskytnutí stravovacích služieb
-CRZ-
0,00 € Materská škola Ryb.námestie Základná škola, Námestie mladosti 1, Žilina
27. Júl 2022
Dodatok č.3 k Nájomnej zmluve 23-2019/20
Dodatok č. 2 k NZ23-2019/20
0,00 € Základná umelecká škola F. Špániho Základná škola, Námestie mladosti 1, Žilina
5. September 2022
Nájomná zmluva č. 1-2022/23
Nájomná zmluva č. 1-2022/23
0,00 € Občianske združenie Seishin Základná škola, Námestie mladosti 1, Žilina
5. September 2022
Nájomná zmluva č. 3-2022/23
Nájomná zmluva č. 3-2022/23
0,00 € Slovan Malá Fatra - Hádzanársky klub Žilina Základná škola, Námestie mladosti 1, Žilina
5. September 2022
Nájomná zmluva č. 4-2022/23
Nájomná zmluva č. 4-2022/23
0,00 € Slovan Malá Fatra - Hádzanársky klub Žilina Základná škola, Námestie mladosti 1, Žilina
5. September 2022
Nájomná zmluva č. 6-2022/23
Nájomná zmluva č. 6-2022/23
0,00 € BKM Žilina - Závodie o.z. Základná škola, Námestie mladosti 1, Žilina
5. September 2022
Nájomná zmluva č. 2-2022/23
Nájomná zmluva č. 2-2022/23
0,00 € BKM Žilina - Závodie o.z. Základná škola, Námestie mladosti 1, Žilina