Centrálny register zmlúv

Základná škola Alexandra Dubčeka, Družstevná 11, Martin

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
21. September 2022
Zmluva o nájme nebytových priestorov
14/2022
169,00 € Základná škola Alexandra Dubčeka Marián Svitač
21. September 2022
Zmluva o nájme nebytových priestorov
15/2022
169,00 € Základná škola Alexandra Dubčeka Branislav Srníček
13. September 2022
Zmluva o spolupráci pri záujmovom vzdelávaní detí a mládeže a refundácii s tým súvisiacich nákladov
12/2022
0,00 € Centrum voľného času, A. Kmeťa 22, Martin Základná škola Alexandra Dubčeka, Družstevná 11, Martin
15. August 2022
Dodatok č. 1 k Zmluve č. 2020_MPC_NP PoP2_ZŠ_195 o vzájomnej spolupráci pri implementácii projektových aktivít
11/2022
0,00 € Metodicko-pedagogické centrum Základná škola Alexandra Dubčeka, Družstevná 11, Martin
29. Apríl 2022
Darovacia zmluva
10/2022
0,00 € DEJMARK spol. s r. o. Základná škola Alexandra Dubčeka, Družstevná 11, Martin
27. Apríl 2022
Zmluva o spolupráci
9/2022
0,00 € Základná škola Alexandra Dubčeka, Družstevná 11, Martin Katolícka univerzita Ružomberok