Centrálny register zmlúv

Základná škola Alexandra Dubčeka, Družstevná 11, Martin

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
27. Apríl 2022
Zmluva o spolupráci
9/2022
0,00 € Základná škola Alexandra Dubčeka, Družstevná 11, Martin Katolícka univerzita Ružomberok
29. Apríl 2022
Darovacia zmluva
10/2022
0,00 € DEJMARK spol. s r. o. Základná škola Alexandra Dubčeka, Družstevná 11, Martin
15. August 2022
Dodatok č. 1 k Zmluve č. 2020_MPC_NP PoP2_ZŠ_195 o vzájomnej spolupráci pri implementácii projektových aktivít
11/2022
0,00 € Metodicko-pedagogické centrum Základná škola Alexandra Dubčeka, Družstevná 11, Martin
13. September 2022
Zmluva o spolupráci pri záujmovom vzdelávaní detí a mládeže a refundácii s tým súvisiacich nákladov
12/2022
0,00 € Centrum voľného času, A. Kmeťa 22, Martin Základná škola Alexandra Dubčeka, Družstevná 11, Martin
17. Január 2023
Rámcová kúpna zmluva o dodávke mäsa a mäsových výrobkov
24/2022
0,00 € Peter Maruna Základná škola Alexandra Dubčeka, Družstevná 11, Martin
17. Január 2023
Rámcová kúpna zmluva
25/2022
0,00 € Mäsovýroba s. r. o. Základná škola Alexandra Dubčeka, Družstevná 11, Martin
7. Február 2023
Dohoda o spolupráci
2/2023
0,00 € Centrum poradenstva a prevencie Základná škola Alexandra Dubčeka, Družstevná 11, Martin
5. Apríl 2023
Zmluva o poskytovaní služieb
9/2023
0,00 € O2 Slovakia, s.r.o. Základná škola Alexandra Dubčeka, Družstevná 11, Martin
5. Apríl 2023
Zmluva o prenesení čísla k spoločnosti O2 Slovakia, s. r. o.
10/2023
0,00 € O2 Slovakia, s.r.o. Základná škola Alexandra Dubčeka, Družstevná 11, Martin
19. Máj 2023
Kolektívna zmluva na roky 2023 - 2024
13/2023
0,00 € ZO OZ PŠaV na Slovensku pri ZŠ Alexandra Dubčeka Základná škola Alexandra Dubčeka, Družstevná 11, Martin
14. Jún 2023
Zmluva o spracovaní a ochrane osobných údajov
15/2023
0,00 € MAXcomputers s. r. o. Základná škola Alexandra Dubčeka, Družstevná 11, Martin
20. Jún 2023
Zmluva o zabezpečení odbornej psychologickej praxe
16/2023
0,00 € Základná škola Alexandra Dubčeka Katolícka univerzita v Ružomberku
22. September 2023
Zmluva č. 2023_KGR_POP3ZŠ_PKPO_435
19/2023
0,00 € Národný inštitút vzdelávania a mládeže Základná škola Alexandra Dubčeka, Družstevná 11, Martin
22. September 2023
Zmluva o spolupráci pri záujmovom vzdelávaní detí a mládeže a refundácii s tým súvisiacich nákladov
20/2023
0,00 € Centrum voľného času Základná škola Alexandra Dubčeka, Družstevná 11, Martin
24. Október 2023
Licenčná zmluva
24/2023
0,00 € Seyfor Slovensko, a. s. Základná škola Alexandra Dubčeka, Družstevná 11, Martin
21. November 2023
Zmluva o združenej dodávke elektriny neregulovaná
28/2023
0,00 € Stredoslovenská energetika , a. s. Základná škola Alexandra Dubčeka, Družstevná 11, Martin
21. November 2023
Zmluva o združenej dodávke elektriny neregulovaná
29/2023
0,00 € Stredoslovenská energetika , a. s. Základná škola Alexandra Dubčeka, Družstevná 11, Martin
30. Január 2024
Zmluva o dodávke a odbere tepla č. 2566024
3/2024
0,00 € STEFE Martin, a. s. Základná škola Alexandra Dubčeka, Družstevná 11, Martin
30. Január 2024
Zmluva o dodávke a odbere tepla č. 25113424
4/2024
0,00 € STEFE Martin, a. s. Základná škola Alexandra Dubčeka, Družstevná 11, Martin
19. Marec 2024
Zmluva o výpožičke nebytových priestorov
9/2024
0,00 € Mesto Martin Základná škola Alexandra Dubčeka, Družstevná 11, Martin