Centrálny register zmlúv

Základná škola Alexandra Dubčeka, Družstevná 11, Martin

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
7. November 2023
Darovacia zmluva
25/2023
1 200,00 € Lidl Slovenská republika, v. o. s. Základná škola Alexandra Dubčeka, Družstevná 11, Martin
24. Október 2023
Licenčná zmluva
24/2023
0,00 € Seyfor Slovensko, a. s. Základná škola Alexandra Dubčeka, Družstevná 11, Martin
19. Október 2023
Zmluva o výpožičke nebytových priestorov
23/2023
1 271,00 € Základná škola Alexandra Dubčeka, Družstevná 11, Martin Centrum voľného času, Šoltésovej 25, Martin
16. Október 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov
21/2023
379,50 € Základná škola Alexandra Dubčeka, Družstevná 11, Martin Bc. Andrej Letrik
16. Október 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov
22/2023
379,50 € Základná škola Alexandra Dubčeka, Družstevná 11, Martin SKI TEAM Martinské hole
22. September 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov
18/2023
299,00 € Marián Svitač Základná škola Alexandra Dubčeka, Družstevná 11, Martin
22. September 2023
Zmluva č. 2023_KGR_POP3ZŠ_PKPO_435
19/2023
0,00 € Národný inštitút vzdelávania a mládeže Základná škola Alexandra Dubčeka, Družstevná 11, Martin
22. September 2023
Zmluva o spolupráci pri záujmovom vzdelávaní detí a mládeže a refundácii s tým súvisiacich nákladov
20/2023
0,00 € Centrum voľného času Základná škola Alexandra Dubčeka, Družstevná 11, Martin
22. August 2023
Zmluva o poskytnutí grantu č. 053/23_MA
17/2023
2 500,00 € Nadácia Volkswagen Slovakia Základná škola Alexandra Dubčeka, Družstevná 11, Martin
20. Jún 2023
Zmluva o zabezpečení odbornej psychologickej praxe
16/2023
0,00 € Základná škola Alexandra Dubčeka Katolícka univerzita v Ružomberku
14. Jún 2023
Zmluva o dielo
14/2023
7 200,00 € MAXcomputers s. r. o. Základná škola Alexandra Dubčeka, Družstevná 11, Martin
14. Jún 2023
Zmluva o spracovaní a ochrane osobných údajov
15/2023
0,00 € MAXcomputers s. r. o. Základná škola Alexandra Dubčeka, Družstevná 11, Martin
19. Máj 2023
Zmluva o pôžičke
12/2023
100,00 € O2 Slovakia, s.r.o. Základná škola Alexandra Dubčeka, Družstevná 11, Martin
19. Máj 2023
Kolektívna zmluva na roky 2023 - 2024
13/2023
0,00 € ZO OZ PŠaV na Slovensku pri ZŠ Alexandra Dubčeka Základná škola Alexandra Dubčeka, Družstevná 11, Martin
14. Apríl 2023
Zmluva o poskytnutí grantu č. 23062
11/2023
2 000,00 € Nadácia Kia Slovakia Základná škola Alexandra Dubčeka, Družstevná 11, Martin
5. Apríl 2023
Zmluva o poskytovaní služieb
9/2023
0,00 € O2 Slovakia, s.r.o. Základná škola Alexandra Dubčeka, Družstevná 11, Martin
5. Apríl 2023
Zmluva o prenesení čísla k spoločnosti O2 Slovakia, s. r. o.
10/2023
0,00 € O2 Slovakia, s.r.o. Základná škola Alexandra Dubčeka, Družstevná 11, Martin
20. Marec 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov
8/2023
230,00 € Základná škola Alexandra Dubčeka Centrum voľného času, Záujmový útvar - vodné pólo kondičná príprava I.-IV.
17. Marec 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov
6/2023
1 012,00 € Základná škola Alexandra Dubčeka Hydac s. r. o.
17. Marec 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov
7/2023
200,00 € Základná škola Alexandra Dubčeka Tenisový klub STK