Centrálny register zmlúv

Trenčiansky samosprávny kraj

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
7. Jún 2022
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. IROP-Z-302041BDG7-431-65
2022/0757
413 589,49 € Mesto Stará Turá Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky, v zastúpení Trenčiansky samosprávny kraj
18. Október 2022
Kúpna zmluva
2022/1112
407 570,00 € COMPUPLAST s.r.o. Trenčiansky samosprávny kraj
12. Júl 2022
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. IROP-Z-302021BKM3-221-67
2022/0862
402 419,30 € Obec Bolešov Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky, v zastúpení Trenčiansky samosprávny kraj
14. August 2023
Dodatok č. 1/2023 k Projektovej zmluve
2021/0143-1
384 961,00 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Trenčiansky samosprávny kraj
4. Máj 2022
Dodatok č. 1 k Zmluve o príspevku na projekt podpory športu č. Z-2020/001-71
2021/0928-1
355 648,25 € Fond na podporu športu Trenčiansky samosprávny kraj
29. Jún 2022
Kúpna zmluva
2022/0843
345 979,92 € MIVASOFT, spol.s.r.o. Trenčiansky samosprávny kraj
3. Jún 2022
Dodatok č. 3 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. IROP-Z-302011Q639-122-15 zo dňa 24.04.2019
2019/0309-3
339 290,57 € Mesto Nemšová Trenčiansky samosprávny kraj
28. December 2022
Rámcová zmluva
2022/1272
331 940,00 € Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group Trenčiansky samosprávny kraj
27. Október 2023
Kúpna zmluva
2023/1247
328 800,00 € DREVEX EU, s.r.o. Trenčiansky samosprávny kraj
12. December 2022
Rámcová dohoda - Povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorových vozidiel
2022/1247
319 015,20 € Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group Trenčiansky samosprávny kraj
14. September 2022
Kúpna zmluva
2022/0992
318 002,40 € STAP, spol. s r.o. Trenčiansky samosprávny kraj
24. August 2022
Kúpna zmluva
2022/0947
318 000,00 € ADATE, s.r.o. Trenčiansky samosprávny kraj
28. December 2023
Rámcová dohoda o poskytovaní služieb
2023/1762
315 840,00 € BKS Úspech, s.r.o. Trenčiansky samosprávny kraj
12. Júl 2022
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. IROP-Z-302021BKP3-221-67
2022/0861
304 539,84 € Obec Prečín Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky, v zastúpení Trenčiansky samosprávny kraj
26. Máj 2023
Zmluva o dielo č. 2023/0302
2023/0302
300 868,90 € LEMONT - SLOVAKIA ŽILINA, s.r.o. Trenčiansky samosprávny kraj
12. Júl 2022
Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí NFP č. IROP-Z-302021K229-223-14 zo dňa 30.04.2018
2018/0777-2
299 421,50 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Trenčiansky samosprávny kraj
23. December 2022
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 2022/0101
2022/0101-1
295 465,00 € Metrostav Slovakia a.s. Trenčiansky samosprávny kraj
19. Marec 2024
ZMLUVA O POSKYTOVANÍ PRÁVNEHO PORADENSTVA
2024/0495
270 000,00 € IKRÉNYI & REHÁK, s.r.o. Trenčiansky samosprávny kraj
22. Apríl 2022
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU
2022/0295
267 662,75 € Mesto Považská Bystrica Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR, v zastúpení Trenčiansky samosprávny kraj
25. Júl 2023
Zmluva o poskytovaní služieb
2023/0995
262 800,00 € Zymestic Solutions, s.r.o. Trenčiansky samosprávny kraj