Centrálny register zmlúv

Trenčiansky samosprávny kraj

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
12. December 2022
Rámcová dohoda na havarijné poistenie motorových vozidiel
2022/1249
621 647,68 € KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group Trenčiansky samosprávny kraj
8. Február 2024
Dodatok č. 1 k Zmluve o príspevku na projekt podpory športu č. Z-2021/004-149
2022/1063-1
601 800,45 € Fond na podporu športu Trenčiansky samosprávny kraj
3. Október 2022
Zmluva o príspevku na projekt podpory športu
2022/1063
601 800,42 € Fond na podporu športu Trenčiansky samosprávny kraj
12. Máj 2023
DODATOK Č. 2 k ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Č. IROP-Z-302021K332-223-14 zo dňa 18.5.2018
2018/0542-2
600 172,27 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Trenčiansky samosprávny kraj
12. Október 2023
Kúpna zmluva číslo 2023/1170
2023/1170
579 000,00 € CADevelop, s. r. o. Trenčiansky samosprávny kraj
30. November 2023
Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve č. 2023/1170
2023/1170-1
579 000,00 € CADevelop, s. r. o. Trenčiansky samosprávny kraj
12. Júl 2022
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. IROP-Z-302021BKL7-221-67
2022/0863
568 800,00 € Mesto Ilava Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky, v zastúpení Trenčiansky samosprávny kraj
4. Máj 2023
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku
2023/0252
550 000,00 € Kreatívny inštitút Trenčín, n.o. Trenčiansky samosprávny kraj
26. August 2022
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
2022/0953
524 558,82 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Trenčiansky samosprávny kraj
22. September 2022
Kúpna zmluva
2022/1009
519 828,00 € DIDACTIC Martin, s.r.o. Trenčiansky samosprávny kraj
10. Máj 2024
Zmluva o dielo
2024/0553
508 370,86 € LEMONT - SLOVAKIA ŽILINA, s.r.o. Trenčiansky samosprávny kraj
12. December 2022
Poistná zmluva - Súborové havarijné poistenie motorových vozidiel
2022/1250
488 322,08 € KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group Trenčiansky samosprávny kraj
26. Marec 2024
Kúpna zmluva
2024/0504
466 654,80 € winterspace, s.r.o. (36353191); Kukučínova 195/10 Považská Bystrica Trenčiansky samosprávny kraj
12. Júl 2022
DODATOK Č. 1 k ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Č. IROP-Z-302021H288-221-10 zo dňa 16.11.2017
2017/0919-1
465 500,00 € Obec Horná Súča Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky, v zastúpení Trenčiansky samosprávny kraj
7. Júl 2022
Kúpna zmluva číslo 2022/0321
2022/0321
460 500,00 € HRC SK, s.r.o. Trenčiansky samosprávny kraj
8. Február 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. IROP-Z-302021K331-223-14 zo dňa 18.5.2018
2018/0540-1
453 687,91 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Trenčiansky samosprávny kraj
4. Október 2022
Kúpna zmluva číslo 2022/1047
2022/1047
445 400,00 € Milan Hruška Trenčiansky samosprávny kraj
10. November 2022
Zmluva o dielo
2022/1191
441 831,86 € F K L stavebná, spol. s r.o. Trenčiansky samosprávny kraj
21. September 2022
DODATOK Č. 2 k ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Č. IROP-Z-302021K436-223-14 zo dňa 30.04.2018
2018/0779-2
432 356,04 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Trenčiansky samosprávny kraj
5. December 2022
Kúpna zmluva
2022/1066
427 000,00 € O.F.C. SERVICE, s.r.o. Trenčiansky samosprávny kraj