Centrálny register zmlúv

Trenčiansky samosprávny kraj

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
20. Júl 2022
Zmluva o dielo
2022/0875
976 525,44 € LEMONT-SLOVAKIA ŽILINA, s.r.o Trenčiansky samosprávny kraj
16. September 2022
Zmluva o dielo č. 2022/0995
2022/0995
953 217,43 € lZOTECH Group, spol. s r.o. Trenčiansky samosprávny kraj
30. November 2023
Dodatok č. 3 k Zmluve o dielo č. 2022/1086
2022/1086-3
936 783,67 € Si.To.Ro s.r.o. Trenčiansky samosprávny kraj
20. Február 2023
DODATOK Č. 1 k ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Č. IROP-Z-302021M546-223-14 zo dňa 22.11.2018
2019/0072-1
930 262,89 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Trenčiansky samosprávny kraj
28. September 2023
DODATOK Č. 2 k ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Č. IROP-Z-302021M546-223-14 zo dňa 22.11.2018
2019/0072-2
930 262,89 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Trenčiansky samosprávny kraj
5. December 2023
DODATOK Č. 3 k ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Č. IROP-Z-302021M546-223-14 zo dňa 22.11.2018
2019/0072-3
930 262,89 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR Trenčiansky samosprávny kraj
22. September 2022
Zmluva o dielo
2022/1012
893 995,26 € F K L stavebná, spol. s r.o. Trenčiansky samosprávny kraj
31. Január 2024
Zmluva o spolupráci
2024/0426
882 060,60 € ADVANCE INVESTMENTS a.s. Trenčiansky samosprávny kraj
26. Apríl 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 2022/1086
2022/1086-1
871 130,88 € Si.To.Ro, s.r.o. Trenčiansky samosprávny kraj
26. Apríl 2022
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku
2022/0303
840 000,00 € Kreatívny inštitút Trenčín, n.o. Trenčiansky samosprávny kraj
13. Jún 2024
Zmluva o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti č. 064/02I02-29-V01/2024
2024/1200
800 435,46 € Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky Trenčiansky samosprávny kraj
5. Jún 2024
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku
2024/1124
767 912,24 € Kreatívny inštitút Trenčín, n.o. Trenčiansky samosprávny kraj
6. Jún 2022
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU
2022/0754
762 807,74 € Mesto Myjava Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky, v zastúpení Trenčiansky samosprávny kraj
12. Október 2022
Zmluva o dielo
2022/1086
758 168,96 € Si.To.Ro s.r.o. Trenčiansky samosprávny kraj
21. November 2023
DODATOK Č. 1 k ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Č. IROP-Z-302021X461-223-47 zo dňa 12.2.2021
2021/0111-1
729 979,22 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Trenčiansky samosprávny kraj
8. Jún 2022
Dodatok č. 3 k Zmluve o poskytnutí NFP č. IROP-Z-302021M491-223-14 zo dňa 22.11.2018
2019/0064-3
710 573,71 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Trenčiansky samosprávny kraj
10. Marec 2023
Dodatok č. 21 k Zmluve o výkone vo verejnom záujme vo vnútroštátnej pravidelnej autobusovej doprave - prímestskej autobusovej doprave na území Trenčianskeho samosprávneho kraja
2009/0365-22
641 963,90 € SAD Prievidza a. s. Trenčiansky samosprávny kraj
15. December 2022
Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo č. 2022/0898
2022/0898-2
641 536,79 € EUROVIA SK, a.s. Trenčiansky samosprávny kraj
20. Máj 2022
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
2022/0401
640 538,04 € Mesto Dubnica nad Váhom Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky, v zastúpení Trenčiansky samosprávny kraj
22. August 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo
2022/1191-1
625 877,41 € F K L stavebná, spol. s r.o. Trenčiansky samosprávny kraj